BPA-assistentens viktige rolle

6 mars 2022

Er du eller har du ønske om å bli en BPA-assistent? Da vet du nok allerede hvor viktig arbeidet ditt er for andre og hvilken rolle du spiller i en BPA-mottakers hverdag. Føler du at du likevel skulle hatt enda bedre innføring i rollen din for å bli mer trygg i jobben, kan et BPA-kurs være midt i blinken.

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en rettighetsfestet ordning som skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser får muligheten til å leve fullverdige liv på lik linje med andre. Uavhengighet er et nøkkelord, ettersom en BPA-mottaker gjennom bistanden fra en eller flere BPA-assistenter vil kunne ta kontroll over egen hverdag.

Vårt kurs for BPA-assistenter

Etter vår erfaring har BPA-assistenter ofte mange spørsmål. Det er i prinsippet slik at den som har ansatt assistentene skal sikre nødvendig opplæring, det vil si kommunen eller privat BPA-leverandør. I noen tilfeller kan det være en assistent føler at opplæring de har fått ikke er tilstrekkelig og dermed ønsker enda mer kursing. I andre tilfeller kan det være at assistenten fritt kan velge hva slags kurs de ønsker å ta, og da kan Helsekursportalens BPA-kurs være et av valgalternativene.

Kursets oppbygging

Dette er et kurs for BPA-assistenter, og er utviklet i samarbeid med Ambia. Leksjonene legger stor vekt på myndighetsføringene for BPA og tolker hva myndighetene mener du har rett til når du er assistent i en BPA-ordning. Leksjonene vil blant annet omfatte helse og miljø, taushetsplikt og hverdagen som assistent.

Kursets oppbygning

Det unike med nettbaserte kurs er at du ikke er tids- eller stedbunden. Du kan ta kursene når du ønsker og hvor enn du måtte føle deg mest komfortabel. Så fort kursavgiften er betalt, kan du sette i gang med kurset. Det vil ta omtrentlig 5 timer å fullføre, men du har ingen hast ettersom du har hele 30 dager på deg.

Helsekursportalen har en stor katalog bestående av interessante og potensielt livreddende kurs. Hos oss finner blant annet smittevernkurs, kurs i medikamenthåndtering, førstehjelpskurs og kurs med fokus på spesifikke sykdommer. Utforsk vårt kursutvalg her på nettsiden.

0

Your Cart