Epilepsipakken

Epilepsipakken

Epilepsipakken passer for deg som jobber med eller skal jobbe med pasienter med epilepsirelatert problematikk. Pakken består av et grunnkurs og et fordypningskurs i epilepsi utviklet av Avdeling for kompleks epilepsi - SSE i samarbeid med Ambio Helse. Kurspakken kan kjøpes av privatpersoner her på www.helsekursportalen.no . Kjøpet kan gjøres online med kort. Du må først registrere deg som medlem.

 

Følgende temaer tas opp i pakken:

Hva er epilepsi

Anfallsklassifisering

Når anfallet ikke går over av seg selv

Anfallsobservasjon og dokumentasjon

Behandling og oppfølging

Andre forhold når pasienten har epilepsi

Epilepsi og psykisk utviklingshemming

Epilpesi og autisme

Andre vanlige tilleggsdiagnoser

Sjeldne epilepsirelaterte syndromer

Epilepsisyndromer

Opplæring og utvikling

Livskvalitet


Kurs
Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell
Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer
Mer informasjon
Bestill

kr. 500,- per person Inkl.mva

Grunnkurs i legemiddelhåndtering med LAR påbygning

Grunnkurs i legemiddelhåndtering med LAR påbygning

Denne kurspakken er for deg som trenger eller ønsker delegasjon til å håndtere medisiner på arbeidsstedet og som i tillegg ønsker kunnskap om pasienter som er under LAR-behandling. 

Grunnkurs i legemiddelhåndtering

Fagtemakurs i legemiddelhåndtering og LAR


Kurs
Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
Fagtemakurs LAR e-læring legemiddelhåndtering og LAR
Mer informasjon
Bestill

kr. 1250,- per person Inkl.mva

Grunnkurs legemiddelhåndtering med diabetes påbygning

Grunnkurs legemiddelhåndtering med diabetes påbygning

Denne kurspakken er et grunnkurs i legemiddelhåndtering med diabetes påbygning. 

Følgende temaer blir presentert i pakken: 

Regelverk legemiddelhåndtering

Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver

Reseptsystemet

Legemidler og legemiddelformer

Hva skjer med legemidlene i kroppen?

Helsepersonellets observasjoner av legemiddelbehandling

Oppbevaring og holdbarhet

Avførende midler

Antitrombotiske midler

Hjerte- og karmidler

Midler mot astma og KOLS

Antiinfektiva til systemisk bruk

Smertestillende midler, midler mot epilepsi, beroligende og sovemidler, midler mot depresjon

Midler mot diabetes

Hva er diabetes mellitus? 

Risikofaktorer 

Sykdomstegn

Diagnosesetting

Komplikasjoner ved diabetes

Behandling og legemiddelbehandling av diabetes

hypoglykemi

Blodsukkermåling

Forebygging

Kjøring av motortøy med diabetes


Kurs
Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
Temakurs diabetes
Mer informasjon
Bestill

kr. 1250,- per person Inkl.mva

Grunnpakke for ansatte i primærhelsetjenesten

Grunnpakke for ansatte i primærhelsetjenesten

Introduksjonspakken er for deg som ønsker eller trenger delegasjon til håndtering av medisiner på arbeidssplassen og som i tillegg ønsker kunnskap om hvordan primærhelsetjenesten fungerer og hva du kan forvente å møte der. I kurspakken får du stoff om sykdomslære, lover og regler og mye annet nyttig som vil møte deg i hverdagen som helsearbeider. 

 

Følgende temaer gjennomgåes i pakken:

Lover og regelverk for deg som jobber i primærhelsetjenesten

Etikk

Møtet med pasienten

Bruk av tvang

Sykdomslære

Hygiene

Observasjon og dokumentasjon

Ernæring

Organisering av arbeidsdagen samt omsorg ved livets slutt

Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver

Reseptsystemet

Legemidler og legemiddelformer

Hva skjer med legemidlene i kroppen

Legemiddelbruk, feilbruk og feilmedisinering

Oppbevaring og holdbarhet

Avførende midler

Antitrombotiske midler

Hjerte- og karmidler

Antiinfektiva til systemisk bruk

NSAID og midler som virker på nervesystemet

Midler mot astma og KOLS

Midler mot diabetes


Kurs
Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten For assistenter, helsefagarbeidere, vikarer og nyansatte
Mer informasjon
Bestill

kr. 1300,- per person Inkl.mva