Posted on

Hva vil det si å være arbeidsleder?

Enhver BPA-ordning ledes av en arbeidsleder. Dette er med andre ord den person som har ansvaret for selve ordningen.

Hvem kan bli arbeidsleder?

Ettersom BPA er brukerstyrt, er det vanligvis brukeren selv som er leder av egen ordning. Det er samtidig ikke en nødvendighet. Er brukeren mindreårig eller umyndiggjort, vil det være foresatte eller andre nærstående som tar på seg arbeidslederrollen. Dersom brukeren føler seg usikker i rollen eller ikke oppfyller kravene som stilles for arbeidsledere, vil det også være mulig å overføre dette ansvaret til andre. Dette kan være ektefelle, samboer, foresatte, voksne barn, venner eller andre. Det som er viktig er at personen som påtar seg denne rollen ivaretar brukerens ønsker og behov.

Hva gjør en arbeidsleder?

En arbeidsleder har ansvar for den daglige driften av en BPA-ordning, noe som inkluderer assistent-koordinering. Arbeidslederen bestemmer ikke bare hvem som ansettes som BPA-assistenter, men også hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Dette inkluderer også hvor og når assistansen skal ytes. Det er helt essensielt at alt arbeid utføres i henhold til arbeidsmiljøloven, noe som innebærer at en arbeidsleder må ha kjennskap til regelverket og sikre at det følges.

Du skal føle deg trygg i rollen

Er du arbeidsleder, skal du ikke føle deg alene i rollen. Kommunen og private leverandører har som ansvar å sikre at du mottar opplæring og nødvendig kursing, i tillegg til oppfølgning underveis. Arbeidslederkurset til Helsekursportalen kan være en naturlig del av denne prosessen. Kurset er utviklet i samarbeid Ambia og kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om du ønsker. Totalt sett må du sette av rundt 6 timer, men du kan til gjengjeld ta kurset når og hvor du selv ønsker ettersom det er nettbasert. Meld deg på i dag eller sjekk med din BPA-leverandør om du kan få kurset dekket.

Helsekursportalen er en kunnskapsformidler innen en rekke tema, som demens, diabetes, epilepsi, hygiene og legemiddelhåndtering. Kurs som dekker ulike behov finner du her i portalen vår.

.

Posted on

Med ernæring på agendaen

Som helsearbeider er det viktig å ha et bevisst forhold til ernæring. Du må ha kunnskap om næringsstoffer, kosthold, energibalanser og hvordan sette opp ernæringsplaner. Noe du også må ha god kjennskap til er under- og feilernæring.

Hva er underernæring?

Hos Store Norske Leksikon beskrives underernæring som «en tilstand som oppstår når kroppens behov for energi og/eller næringsstoffer over tid ikke tilfredsstilles gjennom inntak av mat og drikke». Dette fører til at kroppens protein- og fettreserver avtar, som igjen får store fysiske konsekvenser. Ikke bare vil det resultere i vekttap og muskelsvinn, men en pasient vil også lide av mangel på nødvendige vitaminer og mineraler.

Hva er feilernæring?

Selv om en pasient får i seg nok mat, er ikke dette synonymt med et sunt kosthold. Dersom matinntaket ikke er variert eller består av tilstrekkelig næringsstoffer, vil dette også få fysiske konsekvenser. Feilernæring er en mulig konsekvens, som oppstår dersom en pasient får for lite eller for mye av nødvendige næringsstoffer, som vitaminer og jern.

Oppdater kunnskapsnivået ditt

Uansett om du har jobbet med pasienter (spesielt eldre) i lang tid eller er nyansatt, er det essensielt å inneha oppdatert ernæringskunnskap. Helsekursportalen tilbyr derfor et ernæringskurs tar for seg viktige læringsmål tilknyttet ernæring og mat i et kostholds- og helseperspektiv. Hvordan identifisere og unngå både underernæring og feilernæring er noe av det du kan forvente å lære mer om.

Gjør det enkelt med et nettkurs

Tar du et nettkurs hos oss, kunne du ikke gjort det enklere for deg selv. Du vil ikke møte noen i person og du sparer mye tid ved å slippe å dra til et kurslokale. Ettersom kurset ikke er live, kan du også ta det når du selv måtte ønske. Ernæringskurset vi tilbyr tar omtrent 3 timer, men du kan starte og pause når du føler for det. Totalt sett har du hele 30 dager på deg til å fullføre, så om ønskelig kan du ta kurset i så korte intervaller som du foretrekker. Meld deg på i dag!

Helsekursportalen er en kunnskapsformidler innen en rekke tema, som demens, diabetes, epilepsi, hygiene og legemiddelhåndtering. Kurs som dekker ulike behov finner du her i portalen vår.

.

Posted on

Førstehjelp kan redde liv

Det finnes mye informasjon der ute. Noe er nyttig. Noe er praktisk. Noe er greit å kunne. Noe kan redde liv. Førstehjelp tilhører sistnevnte, og er av typen kunnskap alle burde inneha. Det finnes ulike måter å føle seg trygg på temaet, som å ta et førstehjelpskurs.

Førstehjelpskurs med fokus på barn

Her hos oss kan du ta kurs som sikrer deg førstehjelpskunnskap for barn. Det spiller ingen rolle om kursdeltakere er foresatte, tante/onkel, besteforeldre, barnehageansatt eller annet, dette er et kurs som alle vil ha stor nytte av. Ikke bare det, men det vil kunne redde liv. Hva vil du lære i løpet av kurset? Du vil erverve deg kunnskap om blant annet barnesykdommer, forgiftninger, fremmedlegeme i hals, stabilt sideleie og hjerte-lungeredning. Det å bygge opp egen observasjonskompetanse og å vite om barns adferd og eventuelt avvik fra «normalen», kan bety mye for barnets liv. Dette er for øvrig et kurs som er utviklet i samarbeid med DittBarnsFørstehjelp. Er du urolig for at du ikke har nok tid til å delta? Her trenger du bare 1 time ledig, og du kan også ta kurset i intervaller. Les mer og meld deg på her.

Generelt HLR-kurs

Dersom du ønsker å erverve deg enda mer kunnskap innen førstehjelp, eller kanskje har behov for et fokus på voksne, tilbyr vi kurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning. Kurset passer for de fleste, også ansatte som har ansvar for personer som sitter i rullestol. Sistnevnte sikrer en bedre forutsetning for å agere riktig i tilfeller der akutt sykdom oppstår hos pasienter som av ulike medisinske og fysiske årsaker sitter i rullestol. Hva vil du lære under kurset? Du vil få en grunnleggende innføring i førstehjelp og hjerte-lungeredning. Temaer som gjennomgås er: generell førstehjelp, løfting av pasienter ut av rullestol, hjerte- og lungeredning, bruk av hjertestarter, fremmedlegeme og bevisstløse pasienter. Selve kurset tar ikke mer enn 1 time, men du har 30 dager på deg til å fullføre det. Du kan lese mer her.

Helsekursportalen er en kunnskapsformidler innen en rekke tema, som demens, diabetes, epilepsi, hygiene og legemiddelhåndtering. Kurs som dekker dine behov finner du her i portalen vår.

.

Posted on

Bli trygg i rollen som arbeidsleder

Har du nettopp blitt arbeidsleder i en BPA-ordning eller har du kanskje vært det en stund? Føler du at du har behov for mer informasjon og bedre oversikt over hva denne rollen faktisk innebærer? Et grunnkurs i arbeidsledelse kan hjelpe deg med å bli tryggere som arbeidsleder.

Hvem er kurset ment for?

Arbeidslederkurset til Helsekursportalen er ment for den som er arbeidsleder i en BPA-ordning. Som oftest er det vedtaksmottakeren, eller brukeren, selv som er arbeidsleder for egen ordning. Det finnes likevel tilfeller hvor det er nær familie eller venner som tar på seg denne rollen. Det kan for eksempel være dersom brukeren er mindreårig, umyndig eller ikke har mulighet til å ta på seg en slik rolle av andre grunner.

Hvorfor ta et kurs?

Det er mye informasjon og mange prosesser å skulle holde styr på som arbeidsleder. For å ikke bli helt overveldet, vil et kurs sikre en god innføring i det viktigste. Noen av temaene du kan forvente som kursdeltaker er hva BPA er, hvordan velge BPA-assistenter, hvilke rettigheter og plikter som er gjeldende, samt relasjonsbygging. Det er samtidig kommunen eller privat BPA-leverandør sitt ansvar å sikre at arbeidsledere får riktig og tilstrekkelig opplæring, og dette kurset kan være et ledd i denne prosessen. Ta gjerne kontakt med din BPA-tilbyder for å sjekke hva som gjelder for deg og om kurset er noe du kan få dekket. Dersom du ønsker å ta dette kurset på eget initiativ, er det også mulig.

Kom i gang

E-læringskurset er utviklet i samarbeid med Ambia og kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om ønskelig. Du mottar dokumentasjon på hva du har gått igjennom under kurset og alt faginnhold, viktige skjemaer og informasjon er tilgjengelig for deg i 1 år etter endt kurs. Dette kurset skiller seg samtidig fra mange av våre andre kurs, da du i tillegg også vil få muligheten til å komme i kontakt med rådgivere for faglig støtte.

Helsekursportalen har en stor katalog bestående av interessante og potensielt livreddende kurs. Hos oss finner blant annet smittevernkurs, kurs i medikamenthåndtering, førstehjelpskurs og kurs med fokus på spesifikke sykdommer. Utforsk vårt kursutvalg her på nettsiden.

.

Posted on

BPA-assistentens viktige rolle

Er du eller har du ønske om å bli en BPA-assistent? Da vet du nok allerede hvor viktig arbeidet ditt er for andre og hvilken rolle du spiller i en BPA-mottakers hverdag. Føler du at du likevel skulle hatt enda bedre innføring i rollen din for å bli mer trygg i jobben, kan et BPA-kurs være midt i blinken.

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en rettighetsfestet ordning som skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser får muligheten til å leve fullverdige liv på lik linje med andre. Uavhengighet er et nøkkelord, ettersom en BPA-mottaker gjennom bistanden fra en eller flere BPA-assistenter vil kunne ta kontroll over egen hverdag.

Vårt kurs for BPA-assistenter

Etter vår erfaring har BPA-assistenter ofte mange spørsmål. Det er i prinsippet slik at den som har ansatt assistentene skal sikre nødvendig opplæring, det vil si kommunen eller privat BPA-leverandør. I noen tilfeller kan det være en assistent føler at opplæring de har fått ikke er tilstrekkelig og dermed ønsker enda mer kursing. I andre tilfeller kan det være at assistenten fritt kan velge hva slags kurs de ønsker å ta, og da kan Helsekursportalens BPA-kurs være et av valgalternativene.

Kursets oppbygging

Dette er et kurs for BPA-assistenter, og er utviklet i samarbeid med Ambia. Leksjonene legger stor vekt på myndighetsføringene for BPA og tolker hva myndighetene mener du har rett til når du er assistent i en BPA-ordning. Leksjonene vil blant annet omfatte helse og miljø, taushetsplikt og hverdagen som assistent.

Kursets oppbygning

Det unike med nettbaserte kurs er at du ikke er tids- eller stedbunden. Du kan ta kursene når du ønsker og hvor enn du måtte føle deg mest komfortabel. Så fort kursavgiften er betalt, kan du sette i gang med kurset. Det vil ta omtrentlig 5 timer å fullføre, men du har ingen hast ettersom du har hele 30 dager på deg.

Helsekursportalen har en stor katalog bestående av interessante og potensielt livreddende kurs. Hos oss finner blant annet smittevernkurs, kurs i medikamenthåndtering, førstehjelpskurs og kurs med fokus på spesifikke sykdommer. Utforsk vårt kursutvalg her på nettsiden.

Posted on

Trenger du en innføring i epilepsi?

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet, og er en samlebetegnelse på en rekke ulike helsetilstander. Fellesnevneren er tilbakevendende epileptiske anfall. I Norge har mellom 0.5 – 1% av befolkningen fått en slik diagnose, og sjansen er derfor stor for at du som helsearbeider har eller vil jobbe med slike pasienter. Spørsmålet er da, føler du deg forberedt?

Kursing betyr trygghet

Kursing er helt essensielt for å sikre at helsefagarbeidere er trygge i jobben sin. Det skaper også trygghet for pasienten som blir fulgt opp på riktig måte. Helsekursportalen har to kurs rettet mot epilepsi:

  • Grunnkurs i epilepsi: Dette er et nettbasert læringskurs for deg som jobber med pasienter med epilepsi. Det er altså primært rettet mot helsepersonell, men kan også tas av pasienter og pårørende. Målet med kurset er å gi en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke-medikamentell behandling.
  • Påbygningskurs: Denne påbygningsdelen tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. Selve kursinnholdet er utviklet av spesialsykehuset for epilepsi.

Kursenes oppbygning

Det unike med nettbaserte kurs er at du ikke er verken tids- eller stedbunden. Du kan ta kursene når du ønsker og hvor enn du måtte føle deg mest komfortabel. Det spiller altså ingen rolle om det måtte være ved kjøkkenbordet, i senga eller i pauserommet på jobb. Du kan starte kurset så fort betalingen er unnagjort, og grunnkurset vil det ta omtrentlig 2-3 timer å gjennomføre. Påbygningskurset tar rundt 1-2 timer å fullføre. Du trenger ikke ta alt til samme tid, og har hele 30 dager på deg til å gjennomføre alle våre kurs.

Helsekursportalen har en stor katalog bestående av interessante og potensielt livreddende kurs. Hos oss finner blant annet smittevernkurs, kurs i medikamenthåndtering, førstehjelpskurs og kurs med fokus på spesifikke sykdommer. Utforsk vårt kursutvalg her på nettsiden.