×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

 

Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell

Beskrivelse

Kurset er spesielt rettet mot helsepersonell og andre som i det daglige arbeider med personer med epilepsi. Målet med kurset er å gi en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling. Det siste kapittelet handler om spesielle utfordringer når man har både epilepsi og utviklingshemning. For enkelhets skyld brukes det «personen» og «han» konsekvent i teksten. 

 
Kurset er delt inn i 7 kapitler:
 
1. Hva er epilepsi?
2. Anfallsklassifisering og anfallshåndtering
3. Når anfallet ikke går over av seg selv
4. Anfallsobservasjon og dokumentasjon
5. Behandling
6. Anfallsutløsende faktorer og tilstander som kan forveksles med epilepsi
7. Epilepsi og utviklingshemning
 

Teksten er utarbeidet og kvalitetssikret av fagpersoner ved Avdeling for Kompleks Epilepsi - SSE, Oslo Universitetssykehus HF, dr. med Karl Otto Nakken, sykepleier Merete Tschamper og cand.paed. Ellen Kjendbakke. Den er også gjennomgått av en representant for Norsk Epilepsi Forbund og fagpersoner i et avlastningshjem for utviklingshemmede. Det siste for å sikre at kurset er tilpasset pasientgruppen og helsepersonalet som skal bruke det. 

Vi gjør oppmerksom på at 70 % av alle som får epilepsi blir anfallsfrie eller får god anfallskontroll med epilepsimedisiner.

 
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 2-3 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post til kurs@helsekursportalen.no


MERK: Arbeidsgivere har krav på moms-refusjon.

 

Fagpersoner fra hele landet har laget en elektronisk kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store.

For innlogging velg «MyMedicalBooks»( MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Den ligger også på www.epilepsibehandling.no

Innhold

  1. Hva er epilepsi?
  2. Anfallsklassifisering
  3. Når anfallet ikke går over av seg selv
  4. Anfallsobservasjon og dokumentasjon
  5. Behandling og oppfølging
  6. Anfallsutløsende faktorer og tilstander som kan forveksles med epilepsi
  7. Epilepsi og utviklingshemming