×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetjenesten

Beskrivelse

Kurset hjelper deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i de forskjellige helserelaterte aktiviteter, for derved å trygge pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for de ansatte. Kurset er åpent i 1 år etter aktivering og kan brukes som et oppslagsverk for kandidaten etter endt kurs.
 
Forsvarlig smittevern og god hygiene blir stadig mer aktuelt i helsevesenet. I forbindelse med den nye Samhandlingsreformen vil økt fokus på smittevern i primærhelsetjenesten bli avgjørende for pasientsikkerheten og for et trygt arbeidsmiljø.
 
Disse temaene gjennomgås:
 
Lover og regelverk samt infeksjonsprogram
Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
Nasjonale oversikter over forekomst av infeksjoner i helsetjenesten
Smitte og overføring av smitte
Personlig hygiene og håndhygiene
Vaksinasjon og annen kontroll av ansatte
Smitteuhell - blod - vev - sekret; biologisk materiale
Renhold
Tekstiler
Rene senger for pasienter
Biologisk avfall
Mat og drikke
Medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr; rengjøring, vedlikehold og reparasjon
Forhåndsinformasjon og andre tiltak for å hindre unødig spredning av mikrober i helseinstitusjoner
Kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus - MRSA
 
Begrensning: Kurset går ikke inn i dybden med hensyn til årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henvises til: Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.
 
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 12 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.
 
Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no
Privatpersoner kan kjøpe kurset online her på helsekursportalen og starte kursingen umiddelbart.

 

Innhold

 1. Lover og regelverk samt infeksjonskontrollprogram
 2. Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
 3. Nasjonale oversikter over forekomst av infeksjoner i helsetjenesten
 4. Smitte og overføring av smitte
 5. Personlig hygiene og håndhygiene
 6. Vaksinasjon og annen kontroll av ansatte
 7. Smitteuhell - blod - vev - sekret - eksret; biologisk materiale
 8. Renhold
 9. Tekstiler
 10. Rene senger for pasienter
 11. Biologisk avfall skal behandles forsvarlig
 12. Mat og drikke
 13. Medisinsk teknisk og annet teknisk utstyr; rengjøring, vedlikehold og reparasjon
 14. Forhåndsinformasjon og andre tiltak for å hindre unødig spredning av mikrober i helseinstitusjoner
 15. Kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus -MRSA