×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

I tillegg til din grunnutdanning som sykepleier anbefales det at du tar et Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset gjennomgår viktige temaer rundt legemiddelhåndteringen fra lover og regelverk, via farmakokinetikk til ulike vanlig brukte legemiddelgrupper:

Oppfriskningskurset består av følgende kapitler:

 

 1. Regelverk og avvikshåndtering
 2. Legemiddelhåndtering - oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
 3. Legemiddelformer
 4. Legemiddelregning - praktiske oppgaver relatert til virkeligheten
 5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater
 6. Laksantia
 7. Antibiotika
 8. Antitrombotiske midler
 9. Legemidler ved hjerte- og karsykdommer
 10. Legemidler ved smerte
 11. Akuttbehandling og legemiddelforgiftning

Kurset består blant annet av følgende temaer:.

Sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen, praktiske legemiddelregningsoppgaver, innføring i ATC-systemet og bruk av Felleskatalogen, virkninger og bivirkninger av kjente legemiddelgrupper, oppbevaring av legemidler, ulike legemiddelformer og bruken av dem, farmakokinetikk, diabetes, fordypning i smertelindring og akuttbehandling.

Alle kapitlene har tilhørende tester som er tilpasset målgruppen. I tillegg blir kandidaten presentert for praktiske case-oppgaver som skal løses

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 3-4 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgiver kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no

Har din kommune avtale på levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt på kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt for mer informasjon.

Innhold

 1. Regelverk og avvikshåndtering
 2. Legemiddelhåndtering - oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
 3. Legemiddelformer
 4. Legemiddelregning
 5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater
 6. Laksantia
 7. Antibiotika
 8. Antitrombotiske midler
 9. Legemidler ved hjerte- og karsykdommer
 10. Legemidler ved smerte
 11. Akuttbehandling og legemiddelforgiftning