×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten For assistenter, helsefagarbeidere, vikarer og nyansatte

Beskrivelse

Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten er et basiskurs for alle ufaglærte, assistenter og helsefagarbeidere som skal jobbe i hjemmetjeneste, i boliger, på sykehjem eller i psykiatrien. Kurset erstatter tidligere klasseromskurs og standardiserer opplæringen til denne gruppen. Ufaglærte og assistenter utgjør en viktig del av tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten og dette introduksjonskurset bidrar til en vesentlig kompetanseheving.
 
Kurset gir ufaglærte en felles grunnleggende opplæring før de utfører pleie- og omsorgsarbeid i kommunene slik at de kan føle seg trygge nok til å møte pasientene når de må jobbe selvstendig. 
 

Kurset inneholder følgende kapitler:

 1. Aktuelle lover og regler
 2. Etikk
 3. Møtet med pasienten
 4. Bruk av tvang
 5. Sykdomslære I
 6. Sykdomslære II
 7. Hygiene
 8. Observasjon og dokumentasjon
 9. Ernæring
 10. Organisering av arbeidsdagen og omsorg ved livets slutt

 

Viktige temaer som blir tatt opp er: Samhandlingsreformen og andre nyere reformer, holdninger og verdier, ulike samarbeidsformer, tvangstiltak, sykdomslære herunder de vanligste kroniske sykdommene man som regel møter i pleiesammenheng, hygienetiltak ved normalsituasjon og smittesituasjon, observasjon og dokumentasjon, ernæring herunder tiltak mot feilernæring og hvordan man best avholder måltider på sykehjem, gjennomgang av turnusordninger og hvordan man på best mulig måte gjennomfører omsorg ved livets slutt.

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 5 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no

 

Innhold

 1. Aktuelle lover og regler
 2. Etikk
 3. Møtet med pasienten
 4. Bruk av tvang og makt
 5. Sykdomslære I
 6. Sykdomslære II
 7. Hygiene
 8. Observasjon og dokumentasjon
 9. Ernæring og forflytning
 10. Organisering av arbeidsdagen og omsorg ved livets slutt