×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

Fagtemakurs LAR e-læring legemiddelhåndtering og LAR

Beskrivelse

Dette kurset er et fagtemakurs for deg som skal jobbe med legemiddelassistert rehabilitering av personer med opioidavhengighet. Kurset er altså først og fremst tiltenkt personell som jobber innen rus/psykiatri i kommunene, DPS og i spesialisthelsetjenesten, men det kan også være aktuelt for fengselsansatte. Man trenger ingen spesiell utdanning for å ta dette kurset.

Dette fagtemakurset kan tas som påbygning til Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte. Da kan det kjøpes som en pakke. (Se våre nettsider) I tillegg kan det tas som et eget fagtemakurs for spesielt interesserte og ansatte i helsevesenet som jobber med, eller skal jobbe med LAR-pasienter.

Kurset består av 4 moduler og inneholder både opplæringsfilmer, tekster, illustrasjoner, caser og oppgaver. Oppgavene må løses og man må bestå 80 % riktig for å få hver enkelt modul bestått. Ved bestått kurs mottar man et kursbevis som viser hvilke temaer man har vært gjennom.

Kurset inneholder følgende moduler:

  1. Hva er LAR
  2. Legemidler som benyttes til LAR
  3. Spesielle forhold ved LAR
  4. Rehabilitering

 

Målet med kurset er at kandidaten etter bestått eksamen, skal kunne kjenne til hensikten og målet med LAR-behandlingen, hvilke legemidler som normalt anvendes i LAR-behandling, deres virkemåte, bivirkninger og interaksjoner samt hva det innebærer å gi rehabilitering i LAR. 

Privatpersoner kan kjøpe kurset online med kort her på helsekursportalen.no og arbeidsgivere bes ta kontakt på e-post til oss for bestilling eller mer informasjon.

Innhold

  1. Hva er LAR?
  2. Legemidler som brukes til LAR
  3. Spesielle forhold ved LAR
  4. Rehabilitering