×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?

Beskrivelse

Mangler du gode verktøy i omsorgen for personer med demenssykdom? Dette korte temakurset i demens gir deg noen gode verktøy og får deg til å reflektere over ulike hendelser det er vanlig å møte i en arbeidssituasjon enten det er i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Målet med kurset er å gi en innføring i hva demens er og hjelpe omsorgsarbeidere med å bli mer bevisst på seg selv og tenke over hvordan man kommuniserer med personer med demens. 

I teksten bruker vi begrepet personen eller personer med demens / demenssykdom.

Kurset tar omtrent 30 minutter til 1 time å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager til å gjøre kurset ferdig og man har automatisk to forsøk på selve kurset. Kurset er relativt kort fordi det er ment som et lavterskeltilbud til ansatte i en travel hverdag. Kurset kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller pc. Kurset har som mål å bidra til bedre kommunikasjon mellom omsorgspersoner og brukere/beboere. God kommunikasjon og god kjennskap til demens kan bidra til mindre behov for bruk av tvang og makt og kan hindre at uønskede situasjoner oppstår. 

Arbeidsgivere kan bestille kurs til sine ansatte ved å sende en e-post til kurs@helsekursportalen.no 

Innhold

  1. Litt om demens
  2. Hva ser DU bak tomme øyne?
  3. Refleksjon rundt atferd
  4. Personsentrert Omsorg
  5. Oops! Dette gikk ikke så bra
  6. Sånn ja!
  7. Demensvennlige omgivelser
  8. Kommunikasjon