×

Dette er en demoversjon av kurset. Du kan klikke på den leksjonen som er tilgjengelig ved å klikke på tallet i boksen nederst. 

Dersom du trykker på knappen "i" får du informasjon om hvordan du skal gå gjennom kurset. Dersom du trykker på knappen "?" genereres det en e-post fra det e-postprogrammet du bruker slik at du kan sende oss en e-post med spørsmål om du har det. Enten faglige, tekniske eller andre spørsmål. 

Dersom du trykker på knappen "Diskuter" nederst til høyre åpnes det opp et diskusjonsforum hvor du kan komme i kontakt med andre kursdeltakere som tar det samme kurset. 

Klikk deg litt rundt og klikk på "ta prøven nå" dersom du ønsker å teste deg litt på oppgavene.

BPA - Grunnkurs i arbeidsledelse

Beskrivelse

 

 

 

Her på helsekursportalen.no finner du nå et nytt e-læringskurs i BPA for arbeidsledere! Vi har gleden av å presentere dette nye kurset i samarbeid RO - Ressurssenter for omstilling i kommunene www.ro.no E-læringskurset kan tas alene eller i kombinasjon med ROs egne klasseromskurs om du ønsker det. Du mottar dokumentasjon på hva du har gått igjennom i kurset og alt faginnhold, viktige skjemaer og informasjon er tilgjengelig for deg i 1 år etter endt kurs. Underveis vil du ha muligheten for å komme i kontakt med rådgivere i RO for faglige støtte.

Leksjonene er i du-form, de henvender seg altså til arbeidslederen, enten det er tjenestemottaker som selv er arbeidsleder eller det er noen som er arbeidsleder på vegne av tjenestemottaker.

I leksjonene brukes benevnelsen "brukerstyrt" og "bruker", andre bruker benevnelsen "borgerstyrt" og "borger".  I lover og andre myndighetsføringer er benevnelsen "brukerstyrt", det er grunnen til at det er dette som brukes også her.

Vi som skriver dette kurset, Tone Torp og Einar Holand, har hatt BPA-kurs sammen i mange år.  Tone har selv BPA og har hatt det siden 90-tallet. Einar er seniorrådgiver på RO og har hatt ansvar for BPA-kurs siden 2001.  VI har møtt mange hundre arbeidsledere gjennom disse kursene og det er derfor både våre egne erfaringer og erfaringene vi har hørt om fra våre kursdeltakere som danner grunnlaget for det vi skriver og de rådene vi gir.

Vi legger stor vekt på at vi skal gjengi hvilke føringer myndighetene legger for BPA og vi tolker hva myndighetene mener du har rett til når du har BPA. Samtidig vil ikke disse føringene være på detaljnivå, så det meste vi skriver handler om at vi har sett hva som fungerer og ønsker å videreformidle dette.

Her er leksjonene som gjennomgås:

 1. BPA - tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy
 2. Riktige assistenter er starten på en god BPA-ordning
 3. Hverdagen som arbeidsleder
 4. Assistentene - rettigheter og plikter
 5. BPA-historien, independent living og politisk intensjon
 6. Organisasjonsformer og forvaltning
 7. Når tjenestemottaker ikke kan være arbeidsleder
 8. Personalledelse og relasjonsbygging
 9. Strategisk perspektiv på BPA-ordningen

 

Du som er arbeidsleder kan bestille kurset online med kort her på helsekursportalen.no

Kommuner og BPA-leverandører kan bestille kurs til arbeidsledere via e-post: kurs@helsekursportalen.no 

Innhold

 1. BPA – tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy
 2. Riktige assistenter er starten på en god BPA-ordning
 3. Hverdagen som arbeidsleder
 4. Assistentene – rettigheter og plikter
 5. BPA-historien, independent living og politisk intensjon
 6. Organisasjonsformer og forvaltning
 7. Når tjenestemottaker ikke kan være arbeidsleder
 8. Personalledelse og relasjonsbygging
 9. Strategisk perspektiv på BPA-ordningen