Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering jevnlig. Ambio Helse Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet.

MERK: Kurs i legemiddelhåndtering må godkjennes av virksomhetsleder eller den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til. Dersom man ønsker å kjøpe våre kurs i legemiddelhåndteirng privat, må man først forhøre seg med sin ansvarlige leder om vårt kurs er godkjent og et kurs som kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet. 

Oppfriskningskurset er delt inn i følgende kapitler: 

  1. Regelverk
  2. Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver
  3. Reseptsystemet
  4. Legemiddelformer
  5. Legemiddelbruk, feilbruk og feilmedisinering
  6. Oppbevaring og holdbarhet
  7. Antitrombotiske midler
  8. Hjerte- og karmidler
  9. NSAID og midler som virker på nervesystemet
  10. Midler mot diabetes

 

Oppfriskningskurset tar for seg blant annet følgende temaer:

Regelverk, utlevering fra multidose og doseringseske, fastmedisin, eventueltmedisin, dokumentasjon, insulin, legemiddelformer lokalt og systemisk virkende, tabletter, injeksjoner,  legemiddelbruk, compliance, bivirkninger og interaksjoner, avvikshåndtering, oppbevaring og holdbarhet. I tillegg gjennomgås spesielle legemidler.

Kandidaten blir presentert for praktiske case-oppgaver underveis i kurset. Det er eksamensoppgaver til hvert kapittel som må bestås for å få kurset godkjent.

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 3 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no

Har din kommune avtale på levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt på kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt for mer informasjon.

Kilder til kurset

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veileder utgitt av ansvarlige myndigheter for legemiddelhåndtering. Fagtekstene er utviklet av farmasøyt cand. pharm Agnes Gombos og disse er basert på egen kompetanse. Foruten dette er stoffet bearbeidet av cand.pharm Helge Hønnås og en pedagog. I tillegg er følgende kilder brukt:

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Helsepersonelloven

Veileder til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (pdf)

Felleskatalogen

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helsepersonelloven
 

Kurset ble sist revidert desember 2013