Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetjenesten

Beskrivelse

Kurset hjelper deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i de forskjellige helserelaterte aktiviteter, for derved å trygge pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for de ansatte. Kurset er åpent i 1 år etter aktivering og kan brukes som et oppslagsverk for kandidaten etter endt kurs.
 
Forsvarlig smittevern og god hygiene blir stadig mer aktuelt i helsevesenet. I forbindelse med den nye Samhandlingsreformen vil økt fokus på smittevern i primærhelsetjenesten bli avgjørende for pasientsikkerheten og for et trygt arbeidsmiljø.
 
Disse temaene gjennomgås:
 
Lover og regelverk samt infeksjonsprogram
Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
Nasjonale oversikter over forekomst av infeksjoner i helsetjenesten
Smitte og overføring av smitte
Personlig hygiene og håndhygiene
Vaksinasjon og annen kontroll av ansatte
Smitteuhell - blod - vev - sekret; biologisk materiale
Renhold
Tekstiler
Rene senger for pasienter
Biologisk avfall
Mat og drikke
Medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr; rengjøring, vedlikehold og reparasjon
Forhåndsinformasjon og andre tiltak for å hindre unødig spredning av mikrober i helseinstitusjoner
Kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus - MRSA
 
Begrensning: Kurset går ikke inn i dybden med hensyn til årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henvises til: Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.
 
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 12 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.
 
Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no
Privatpersoner kan kjøpe kurset online her på helsekursportalen og starte kursingen umiddelbart.

 

Kilder til kurset

Kurset er basert på Prof. Dr.Med Bjørg Marit Andersens eget arbeid samt:
Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner , og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier. (Andersen). Kurset er basert på gjeldende lover og regelverk.