Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

I tillegg til din grunnutdanning som sykepleier anbefales det at du tar et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset gjennomgår viktige temaer rundt legemiddelhåndteringen fra lover og regelverk, via farmakokinetikk til ulike vanlig brukte legemiddelgrupper:

Oppfriskningskurset består av følgende kapitler:

 

  1. Regelverk og avvikshåndtering
  2. Legemiddelhåndtering - oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
  3. Legemiddelformer
  4. Legemiddelregning - praktiske oppgaver relatert til virkeligheten
  5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater

Kurset består blant annet av følgende temaer:.

Sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen, praktiske legemiddelregningsoppgaver, innføring i ATC-systemet og bruk av Felleskatalogen.

Alle kapitlene har tilhørende tester som er tilpasset målgruppen. I tillegg blir kandidaten presentert for praktiske case-oppgaver som skal løses

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 3-4 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgiver kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportale.no 

Har din kommune avtale på levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt på kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt for mer informasjon.

Kilder til kurset

Kursets innhold og fagstoff er basert på den nye forskriften, gjeldende lover og regelverk innen legemiddelhåndteringen. Innholdet er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Østfold og høyskolelektor Hilde Marie Andreassen og Cand.pharm Helge Hønnås. I tillegg er kurset basert på følgende litteratur:

 

Hedvig Nordeng og Olav Spigset, 2007, Legemidler og bruken av dem, Gyldendal Akademisk.

Tone Rustøen og Audun Stubhaug , Kapittel om smerter i Sykepleieboken 2, Akribe Forlag, 2006

Terje Simonsen, Jarle AArbakke, Roy Lysaa, Illustrert farmakologi, 2.utg. Fagbokforlaget, 2004

Olsen, Lars Andrè (2007) Dose, mengde, styrke. Praktisk medikamentregning. Cappelen

Reinertsen, Notevarp (2010). Legemiddelregning. Bergen: Fagbokforlaget

Nordberg, Gunnar (2003) Medikamentregning og matematikk. Gyldendal

Bielecki, T og B. Børdahl (2008). Legemiddelhåndtering. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Kap. 7 Mål og vekt

Kap. 8 Legemiddelregning

Barder, Knut (2008). Medikamentregning – eksamensnøkkel. Nki Forlget

Hedvig Nordeng og Olav Spigset, 2007, Legemidler og bruken av dem, Gyldendal Akademisk.

Tone Rustøen og Audun Stubhaug , Kapittel om smerter i Sykepleieboken 2, Akribe Forlag, 2006

Terje Simonsen, Jarle AArbakke, Roy Lysaa, Illustrert farmakologi, 2.utg. Fagbokforlaget, 2004

 

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Helsepersonelloven

Veileder til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (pdf)

Felleskatalogen

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helsepersonelloven