Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?

Beskrivelse

Mangler du gode verktøy i omsorgen for personer med demenssykdom? Dette korte temakurset i demens gir deg noen gode verktøy og får deg til å reflektere over ulike hendelser det er vanlig å møte i en arbeidssituasjon enten det er i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Målet med kurset er å gi en innføring i hva demens er og hjelpe omsorgsarbeidere med å bli mer bevisst på seg selv og tenke over hvordan man kommuniserer med personer med demens. 

I teksten bruker vi begrepet personen eller personer med demens / demenssykdom.

Kurset tar omtrent 30 minutter til 1 time å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager til å gjøre kurset ferdig og man har automatisk to forsøk på selve kurset. Kurset er relativt kort fordi det er ment som et lavterskeltilbud til ansatte i en travel hverdag. Kurset kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller pc. Kurset har som mål å bidra til bedre kommunikasjon mellom omsorgspersoner og brukere/beboere. God kommunikasjon og god kjennskap til demens kan bidra til mindre behov for bruk av tvang og makt og kan hindre at uønskede situasjoner oppstår. 

Arbeidsgivere kan bestille kurs til sine ansatte ved å sende en e-post til kurs@helsekursportalen.no 

Kilder til kurset

Kurset er utviklet av AMBIO Helse og kvalitetssikret av helsepersonell. Opplæringsfilmene som brukes i kurset er laget av UIO Institutt for helse og samfunn, Det medisinske faktultet og det er brukt filmer fra NRK.

Janne Røsvik, Marit Mjørud, Anne Marie Mork Rokstad, Marianne Munch og Irene Røen. Aldring og helse - Nasjonal kompetansetjensteImplementering av personsentrert omsorg - temahefte.

www.nasjonaforeningen.no/demens/parorende-og-demens/kommunisere/

Nasjonal Digital Læringsarena: https://ndla.no/nb/node/82851?fag=52

Vigdis Drivdal Berentsen (2008) - Demensboka - lærebok for pleie- og omsorgspersonell. Forlaget Aldring og Helse

Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake (2009) - Hva er demens? Hefte. Forlaget Aldring og Helse

http://nasjonalforeningen.no/demens/ulike-typer-demens/demens-med-lewy-legemer/