BPA-kurs for assistenter
BPA-kurs for assistenter

BPA for assistenter. Skal du jobbe som assistent i en BPA-ordning, eller har du jobbet som assistent og trenger faglig påfylling? Da er dette kurset for deg. Kurset tar for seg viktige temaer som berører deg som BPA-asistent. Prøv demoversjonen, kjøp kurset og sett igang læringen umiddelbart

Mer informasjon
Bestill

kr. 2250,- per person
Inkl.mva

Demo
Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?
Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 100,- Dette er et lite temakurs i demens. Du lærer litt om demenssykdommer og du får gode tips til hvordan du gir god omsorg til personer med demenssykdom. Kurset kan tas på mobil for rask og enkel læring i en travel hverdag. Alt kursinnhold er tilgjengelig i ett år etter endt kurs. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 250,- per person
Inkl.mva

Demo
Temakurs diabetes
Temakurs diabetes

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 100,- E-læringskurs beregnet på helsepersonell som jobber med diabetesproblematikk og spesielt pasienter med medikamentell behandling av diabetes.

I Norge er det i dag ca. 25.000 med diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Forekomsten av diabetes er økende både i Norge og i resten av verden. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312,- per person
Inkl.mva

Demo
Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell
Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell
Kurset er spesielt rettet mot helsepersonell og andre som i det daglige arbeider med personer med epilepsi.

 

Mer informasjon
Bestill

kr. 300,- per person
Inkl.mva

Demo
Grunnkurs i legemiddelhåndtering
Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering for personell i helsetjenesten tilpasset helsefagarbeidere og assistenter.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050,- per person
Inkl.mva

Demo
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset sykepleiere som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050,- per person
Inkl.mva

Demo
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Oppdateringskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset sykepleiere som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 550,- per person
Inkl.mva

Demo
Fagtemakurs LAR
Fagtemakurs LAR e-læring legemiddelhåndtering og LAR

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Dette kurset er et fagtemakurs for deg som skal jobbe med legemiddelassistert rehabilitering av personer med opioidavhengighet (LAR). Det kan tas i kombinasjon med vårt Grunnkurs i legemiddelhåndtering (Se kurspakker) eller alene som et fagtemakurs. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312,- per person
Inkl.mva

Demo
Kurs i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9
Kurs i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Ta dette kurset i lov om kommunale helse- og omsorgstjenster HOL kap 9 og få dokumentert dine kunnskaper. Kurset tar for seg viktige temaer, som tjenesteytere som til daglig gir bistand til personer med psykisk utviklingshemming, har nytte av gjennom at det bidrar til å forme holdninger og bevissthet om faglig og etisk forsvarlige tjenester. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312,- per person
Inkl.mva

Demo