Forebygging – Florence Nightingale sin sykdomslære

1 november 2021

Bakterier er i dag en velkjent kilde til sykdom og smitte, men det har ikke alltid vært slik. Sammenhengen mellom renhet og helse var lenge godt kjent. Med blant annet Florence Nightingale, en kjent sykepleier fra Englands 1800-tall, i spissen, viste systematisert kunnskap at god hygiene førte til bedre helse. Innen helsesektoren i dag har grunnlaget for beslutninger innen smittevern og helse kommet av denne historiske systematiseringen av kunnskapen om hva som virker og hva som ikke virker. Der det tidligere hadde fantes en tro om at alle mennesker måtte gjennom sykdom for deretter å bli frisk, kom det med Nightingale en tanke om at sykdom kan forebygges.

Forebygging av sykdom

I helsesektoren i dag jobbes det kontinuerlig med forebygging av sykdom. Konkrete rutiner er på plass for å hindre og overføre smitte. Smittevern er en sammensatt kunnskapsbase, og utøvelse av smittevern vil alltid avhenge av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Florence Nightingale var nok inne på noe da det kom til å forebygge sykdom fremfor å kurere det. Det trenger vi ikke å se lenger tilbake til enn 12.mars 2020 for å se, med de nasjonale tiltakene regjeringen igangsatte for å hindre spredning av COVID-19. Ikke alle som arbeider innen helsevesenet er sykepleiere som Nightingale, men alle har et ansvar for å hindre og forebygge smittespredning.

Hvordan jobbe med smittevern

Det er ikke ett enkelt svar på hvordan man skal jobbe med smittevern. Helsekursportalen er opptatt av at smittevern er et område som favner stort. I våre nettbaserte smittevernkurs vil du få god innsikt i temaer slik som infeksjoner i samfunnet, smitte og overføring av smitte, personlig hygiene og håndhygiene og renhold – for å nevne noe. Vi overfører kunnskapen som skal til, slik at enhver ansatt har kjennskapen til smittevern de trenger for å utføre sin jobb. Våre nettkurs gir trygghet for arbeidsgiver, ansatt og brukere.

0

Your Cart