Hygiene – det renslige og det friske

26 august 2021

Det greske ordet hygieia betyr sunnhet, som på norsk har gitt opphav til ordet hygiene. I det dagligdagse benytter vi gjerne ordet hygiene om det som er rent, friskt og fremmer der sunne. Med andre ord, en kontrast til det som er usunt og kan føre til sykdom. Hygiene henviser både til personlig kroppslig stell og pleie, slik som håndvask, og også renhold generelt, slik som innemiljø og arbeidsforhold. Når vi snakker om samfunnshygiene omhandler dette tiltakene som offentlige myndigheter har ansvaret for.

Den ansatte sin jobbdag

Hver dag utsettes vi for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. For å unngå sykdom er det viktig med et godt immunforsvar, men også å hindre disse mikroorganismene i å spre seg. I jobben som helsearbeider, ansatt ved en barnehage, skole eller institusjon er du i nær kontakt med mennesker i mange forskjellige livssituasjoner. Enkelte er smittebærere uten selv å vise symptomer på sykdom, andre er i situasjoner der de er ekstra utsatt for å bli smittet. Din kunnskap og holdning til hygiene vil dermed kunne utgjøre en stor forskjell i hindring av potensiell smittespredning.

Kunnskap og holdninger

Kunnskap skaper trygghet, også når det kommer til smittespredning og hygiene. Kompetanse innen hygiene kan blant annet handle om immunforsvaret, smittekjeden, hvordan smitte overføres og konkrete tiltak som kan igangsettes og gjøres til rutine for å begrense mulighetene for smittespredning. Ferdigheter når det kommer til hygiene og smittevern må læres, øves på og kunnskapen må gjentas med jevne mellomrom.

Helsekursportalen tilbyr smittevernkurs på nett, der du kan tilegne deg viktig kunnskap om nettopp hygiene og smittevern. Vi vet at arbeidshverdagen er travel, og at det kan være en kabal å få jobb og hverdag til å gå opp. Våre e-læringskurs kan du derfor ta akkurat der du ønsker, når du selv har ledig tid. Les mer om hvert enkelt kurs her på nettsiden.

0

Your Cart