Medisinhåndtering: Hvem har ansvaret?

24 mars 2021

Det å håndtere medisiner for andre kan føles som et stort ansvar. Medisinhåndtering, eller medikamenthåndtering, innebærer en rekke hensyn, slik som oppbevaring, sammensetning, bivirkninger og holdbarhet. Når det kommer til regler for medisinhåndtering på en arbeidsplass, er ikke disse alltid like klare.

Hvem har egentlig ansvaret?

Helsedirektoratet påpeker at det alltid er virksomhetsleder som har det overordnede ansvaret for forsvarlig medisinhåndtering. Det er også virksomhetsleder sitt ansvar å gjøre en vurdering av hvilken opplæring og grad av kompetanse som skal ligge til grunn for å utføre gitte oppgaver. For eksempel skal det alltid tas hensyn til at den som forbereder dosetter skal ha grunnleggende legemiddelkunnskap. Det kan være utfordrende å passe på at alle ansatte har den rette kompetansen til riktig tid. Nyansettelser, vikarer og ufaglærte kan by på utfordringer med å få kabalen til å gå opp på jobb når det kommer til dosering og utdeling av medisiner. E-læringskurs er alternativet som gir fleksibilitet, kunnskap og trygghet. 

Medisinkurs på nett åpner nye dører

Med et medisinkurs på nett har enkeltpersoner mulighet til å gjennomføre et e- læringskurs når og hvor det passer dem. Dette betyr at kurset kan tas på arbeidsplassen, hjemme eller andre steder når som helst på døgnet. Et fullført digitalt medisinkurs sikrer at alle de ansatte, til enhver tid, besitter den samme kompetansen om for eksempel medisinhåndtering og kan enkelt oppfriskes når det er tid for dette. Slik kan man sikre at de ansatte alltid har oppdatert kunnskap og informasjon. God opplæring er et viktig ledd i å trygge de ansatte i sin rolle, og kunnskap gir trygghet.

Ta et medisinkurs her hos oss

Helsekursportalen sine nettbaserte medisinkurs er enkle å forstå, du har hele 30 dager på å fullføre og du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du trenger. Ettersom alt er nettbasert må du ikke forholde deg til bestemte tider eller datoer, og du kan utføre kurset akkurat der det passer deg. Enkelt, praktisk og meget brukervennlig. Med e-læringskurs vil deltagere alltid motta et kursbevis ved bestått kurs. Arbeidsgiver vil slik ha enkel oversikt, til enhver tid, om hvem av de ansatte som har mottatt opplæring i medikamenthåndtering.

Relaterte artikler

Medisinkurs på nett – alltid et skritt foran

Ønsker du en enkel, effektiv og faglig solid måte å studere eller oppdatere dine medisinkunnskaper på? Ta et medisinkurs hos Helsekursportalen.

LES MER

De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

Medikamenthåndtering kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper. Har du for eksempel satt deg inn i de 5 R-ene?

LES MER
0

Your Cart