Medisinkurs – kunnskap når det gjelder

27 juli 2021

Når man nevner medisinkurs er det lett å tenke at et medisinkurs handler om legemiddelhåndtering. Et medisinkurs kan også omfatte andre temaer som er mer intrikate, slik som tvang og makt, hygiene, diabetes eller epilepsi. Det vil også variere stort hvilken bakgrunn den som skal gjennomføre kurset har. Enkelte har jobbet mange år i helse- og omsorgssektoren, mens andre er nye i stillingen og har lite erfaring. Det som gjerne er fellesnevneren er at alle som jobber med og for mennesker ofte har behov for ny kunnskap eller oppfrisking av det de allerede har lært.

Ansvar og kunnskap

Ikke alle som arbeider innen helse og omsorg har en utdannelse, kursing eller fag som er relevante for arbeidsplassen. Andre har jobbet mange år, og uttrykker selv at faglig påfyll er ønskelig. Arbeidsgiver ønsker ofte at deres ansatte har den kunnskapen de behøver for å møte arbeidsoppgaver og utfordringer på en trygg, god måte. Det er for eksempel stadige endringer innen medisinbruk, regelverk som pasient- og brukerrettighetsloven og smittevern. Ansatte som jevnlig gjennomgår kursing står bedre rustet til å skape trygge, gode arbeidsplasser som evner å ivareta brukere og pasienter godt. Nettbaserte kurs er en enkel, praktisk og faglig solid måte for travle ansatte å tilegne ny kunnskap.

Nettkurs hjemmefra

Det er mange fordeler med å benytte seg av e-læringskurs. Travle hverdager byr på den godt kjente tidsklemma, og det kan være utfordrende med klasseromsundervisning der du skal møte til gitte tider på bestemte steder. Helsekursportalen har utviklet brukervennlige nettkurs av høy kvalitet. Vi tilbyr kurs i en rekke forskjellige temaer innen helsesektoren, og våre medisinkurs for assistenter og andre helsearbeidere inkluderer blant annet temaer som ernæring, legemiddelhåndtering, epilepsi og førstehjelp. Du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du har behov for i løpet av 30 dager etter at du har påbegynt kurset. Gjennomfør kurset hjemme fra eget kjøkken, eller benytt et av kontorene på jobb til å fullføre kurset i løpet av arbeidstiden.

0

Your Cart