Medisinkurs på nett – alltid et skritt foran

23 mars 2021

Ønsker du en enkel, effektiv og faglig solid måte å studere eller oppdatere dine medisinkunnskaper på? Vi i Helsekursportalen har hatt deg i tankene da vi utviklet våre e- læringskurs. Kort fortalt benyttes våre nettbaserte kurs som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering i en travel hverdag. Vi har hjulpet tusenvis av arbeidsgivere med å tilby sine ansatte gode, brukervennlige kurs som kan gjennomføres fra egen stue eller kjøkken – ja, akkurat der det måtte passe deg. Vi hjelper både helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i samfunnskritiske yrker, og som har behov for e- læringskurs innen ulike temaer. Helskursportalen sitt medisinkurs på nett passer godt for alle som håndterer legemidler i sin arbeidsdag og som ønsker en faglig oppdatering. Kunnskap er trygghet.

I prinsippet kan alle gjennomføre våre e-læringskurs, enten det er av egeninteresse eller på forespørsel fra arbeidsgiver. Våre nettbaserte kurs er velegnede som selvstudium for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, vernepleiere eller sykepleiere som deltar på legemiddelhåndteringskurs etter ønske og/eller krav fra arbeidsgiver.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor e-læringskurs?

Det kan være vanskelig å finne tid og sted til å arrangere kurs som krever fysisk deltagelse, ikke minst med tanke på smittevern. Helsekursportalen AS ønsker å gjøre faglig oppdatering tilgjengelig for alle, overalt. Vi er stolte av å kunne tilby nettkurs av høy kvalitet. Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i mange viktige yrker i arbeidslivet der man gjør hverdagen bedre for brukere og klienter.

Hvorfor skal man ta et medisinkurs?

Det er et stort ansvar å skulle håndtere medisinene til et annet menneske. Dosering, sammensetning, holdbarhet og oppbevaring – det er mange hensyn å ta for å sikre forsvarlig bruk. Noen vil oppleve at de blir gitt stort ansvar på jobb, uten at de er helt trygge på hvordan de best mulig ivaretar behovene til de som bruker medisinene. Et gjennomført medisinkurs vil være med på å bedre kvaliteten på arbeidet, blant annet via økt kunnskap om legemidler og følgende håndtering. Medisinkurset inneholder også gjennomgang av gjeldene lover og forskrifter, med henvisning til blant annet helsepersonelloven og lov om bruker- og pasientrettigheter.

Er nettkursene deres vanskelig å gjennomføre?

Våre nettkurs benyttes som selvstudium som kan gjennomføres i eget tempo, hvor du får 30 dager på å fullføre. Kurset inneholder tekst og illustrasjoner, og du vil få muligheten til å teste egen kunnskap. E-læring har flere fordeler, blant annet fordi det gir så stor fleksibilitet når det kommer til gjennomføring. Du kan stoppe opp i kurset der du synes det er ekstra interessant, gå tilbake for å sjekke tidligere informasjon og følger naturligvis ditt eget tempo. Dette gir deg en unik mulighet til selv å bestemme tempo. Husk bare at kurset må fullføres innen 30 dager etter at det er påbegynt, med ubegrenset antall forsøk for å bestå.

Relaterte artikler

Medisinhåndtering: Hvem har ansvaret?

Det kan være utfordrende å passe på at alle ansatte har den rette kompetansen til riktig tid. Hvem har så ansvaret for å sikre og følge opp dette?

LES MER

De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

Medikamenthåndtering kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper. Har du for eksempel satt deg inn i de 5 R-ene?

LES MER
0

Your Cart