Grunnkurs i legemiddelhåndtering

kr1,050.00

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått AMBIO Helse e-kurs i legemiddelhåndtering kan være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen.

Grunnkurset er delt inn i følgende kapitler:

 1. Regelverk
 2. Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver
 3. Reseptsystemet
 4. Legemidler og legemiddelformer
 5. Hva skjer med legemidlene i kroppen
 6. Helsepersonellets observasjoner av legemiddelbehandling
 7. Oppbevaring og holdbarhet
 8. Avførende midler
 9. Antitrombotiske midler
 10. Hjerte- og karmidler
 11. Midler mot astma og KOLS
 12. Antiinfektiva til systemisk bruk
 13. Smertestillende midler, midler mot epilepsi, beroligende og sovemidler, midler mot depresjon
 14. Midler mot diabetes
 15. Eksamen

Kurset tilsvarer et 12 timers klasseromskurs og tar omtrent (avhengig av person) 5-6 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å bestå selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no

Har din kommune avtale på levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt på kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt for mer informasjon.

MERK: Kurs i legemiddelhåndtering må godkjennes av virksomhetsleder eller den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til. Dersom man ønsker å kjøpe legemiddelhåndteringskurs privat i den hensikt å få godkjenning til å håndtere legemidler, må man først forhøre seg med sin ansvarlige leder om vårt kurs er godkjent og et kurs som kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet.

Kilder til kurset

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veileder utgitt av ansvarlige myndigheter for legemiddelhåndtering. Fagtekstene er utviklet av farmasøyt cand. pharm Agnes Gombos og disse er basert på egen kompetanse. Foruten dette er fagstoffet bearbeidet og revidert av Cand. Pharm Karin Willoch og en pedagog. I tillegg er følgende kilder brukt:

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Helsepersonelloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Spesialisthelsetjenesteloven

Veileder til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (pdf)

Internkontrollforskriften

Felleskatalogen

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

 

Kurset ble sist revidert januar 2017

0/5 (0 Reviews)