Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere

Forfattere: Lovisenberg sykehusapotek

Estimert tidsbruk: 4 timer

Dette er et oppfriskningskurs i medikamenthåndtering for sykepleiere, som har et fokus på legemiddelhåndtering og medikamentregning.

Trykk her for å lese mer

Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp til andre tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

I tillegg til din grunnutdanning som sykepleier anbefales det at du tar et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset gjennomgår viktige temaer rundt legemiddelhåndteringen, alt fra lover og regelverk til farmakokinetikk og vanlig brukte legemiddelgrupper.

Oppfriskningskurset består av følgende kapitler:

  1. Regelverk og avvikshåndtering
  2. Legemiddelhåndtering – oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
  3. Legemiddelformer
  4. Legemiddelregning – praktiske oppgaver relatert til virkeligheten
  5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater

Alle kapitlene har tilhørende tester som er tilpasset målgruppen. I tillegg blir kursdeltakere presentert for praktiske case-oppgaver som skal løses.

Kurset gir blant annet en oppfriskning i følgende temaer:

– Sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen
– Praktiske legemiddelregningsoppgaver
– Tilberedning og istandgjøring
– Innføring i ATC-systemet og bruk av Felleskatalogen

Du får en periode på 30 dager til å fullføre kurset, og vil få flere forsøk på å bestå. I denne perioden kan du dermed logge deg inn og ut av kurset så mye du måtte ønsker for å fortsette der du slapp.

Privatpersoner kan kjøpe kurset online med betalingskort her på Helsekursportalen, mens arbeidsgivere bes ta kontakt på e-post for bestilling og/eller for mer informasjon.

3.1/5 (10 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg er ikke sykepleier. Kan jeg likevel ta kurset?

Ettersom dette er et kurs som er spesifikt rettet mot sykepleiere, vil nytteverdien være relativt lav for kursdeltakere som ikke faller inn under denne yrkesgruppen. Skulle du for eksempel være vernepleier, har vi et eget oppfriskningskurs i medikamenthåndtering for vernepleiere. Du vil også kunne finne et bredere oppdateringskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte blant våre kurs.

Har dere et kurs som gir en generell innføring for sykepleiere?

Det har vi! Blant våre kurs vil du finne grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere. Kurset består av ti kapitler og gir en god og grundig innføring i medikamenthåndtering. Noen av temaene som berøres er blant annet: sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen, praktiske legemiddelregningsoppgaver, virkninger og bivirkninger av kjente legemiddelgrupper, oppbevaring av legemidler og fordypning i smertelindring og akuttbehandling.

Hvordan går jeg fram for å delta på kurset?

For å delta på dette kursen, kan arbeidsgivere melde på sine ansatte ved å sende en e-post til [email protected]. Det er også mulig å kjøpe kurset direkte på nettsiden vår, men det krever at det registreres bruker som godkjennes. Arbeidsgivere kan etablere en kundekonto dersom dette er ønskelig.

Jeg har en veldig travel hverdag. Kan jeg ta kurset over en lengre periode?

Ja, det kan du. Ettersom du vil ha tilgang til kurset i 30 dager, har du en hel måned på deg til å fullføre kurset i medikamenthåndtering. Du kan i løpet av den perioden bestemme selv hvor mange kapitler du ønsker å gå igjennom per gang og når du ønsker å fortsette kursingen.