Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere

kr550.00

Kurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

I tillegg til din grunnutdanning som sykepleier anbefales det at du tar et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset gjennomgår viktige temaer rundt legemiddelhåndteringen fra lover og regelverk, via farmakokinetikk til ulike vanlig brukte legemiddelgrupper:

Oppfriskningskurset består av følgende kapitler:

 

  1. Regelverk og avvikshåndtering
  2. Legemiddelhåndtering – oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
  3. Legemiddelformer
  4. Legemiddelregning – praktiske oppgaver relatert til virkeligheten
  5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater

Kurset består blant annet av følgende temaer:.

Sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen, praktiske legemiddelregningsoppgaver, tilberedning og istandgjøring, innføring i ATC-systemet og bruk av Felleskatalogen.

Alle kapitlene har tilhørende tester som er tilpasset målgruppen. I tillegg blir kandidaten presentert for praktiske case-oppgaver som skal løses

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 3-4 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

0/5 (0 Reviews)