Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

kr1,050.00

Oppdateringskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering jevnlig. Ambio Helse Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet.

MERK: Kurs i legemiddelhåndtering må godkjennes av virksomhetsleder eller den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til. Dersom man ønsker å kjøpe våre kurs i legemiddelhåndteirng privat, må man først forhøre seg med sin ansvarlige leder om vårt kurs er godkjent og et kurs som kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet.

Oppfriskningskurset er delt inn i følgende kapitler:

  1. Regelverk
  2. Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver
  3. Reseptsystemet
  4. Legemiddelformer
  5. Legemiddelbruk, feilbruk og feilmedisinering
  6. Oppbevaring og holdbarhet
  7. Antitrombotiske midler
  8. Hjerte- og karmidler
  9. NSAID og midler som virker på nervesystemet
  10. Midler mot diabetes

Oppfriskningskurset tar for seg blant annet følgende temaer:

Regelverk, utlevering fra multidose og doseringseske, fastmedisin, eventueltmedisin, dokumentasjon, insulin, legemiddelformer lokalt og systemisk virkende, tabletter, injeksjoner,  legemiddelbruk, compliance, bivirkninger og interaksjoner, avvikshåndtering, oppbevaring og holdbarhet. I tillegg gjennomgås spesielle legemidler.

Kandidaten blir presentert for praktiske case-oppgaver underveis i kurset. Det er eksamensoppgaver til hvert kapittel som må bestås for å få kurset godkjent.

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 3 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

0/5 (0 Reviews)