Smittevern og hygiene (2 timer)

kr1.00

Kategori:

Beskrivelse

Kurset hjelper deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i de forskjellige helserelaterte aktiviteter, for derved å trygge pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for de ansatte. Kurset er åpent i 1 år etter aktivering og kan brukes som et oppslagsverk for kandidaten etter endt kurs.
I kjølvannet av en stadig mindre verden med utfordringer knyttet til smitte og overføring av smitte, vil forsvarlig smittevern og god hygiene bli stadig mer aktuelt i helsevesenet.
Disse leksjonene gjennomgås:
  1. Lover og regelverk samt infeksjonsprogram
  2. Smitte og overføring av smitte
  3. Personlig hygiene og håndhygiene
  4. Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
  5. Smitteuhell – blod – vev – sekret; biologisk materiale
Begrensning: Kurset går ikke inn i dybden med hensyn til årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henvises til: Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 2 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.
Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no
Privatpersoner kan kjøpe kurset online her på helsekursportalen og starte kursingen umiddelbart.
0/5 (0 Reviews)