Temakurs Samtykkekompetanse

kr300.00

All hjelp er basert på frivillighet og medvirkning og tar utgangspunkt i at den som skal motta hjelpen ønsker dette, eller samtykker til hjelpen. Dette springer ut av selvbestemmelsesretten som betyr frihet til å gjøre valg av betydning for eget liv og helse.

Samtykkekompetanse betyr at en person kan ta egne valg, resonnere og vurdere alternativer, at han eller hun kan uttrykke troverdige valg som er holdbare over tid og forstå konsekvensen av sine valg. Med andre ord at personen bestemmer selv om han eller hun vil ha hjelp og hvilken hjelp som vedkommende ønsker.

Kategori:

Beskrivelse

Det er begrensninger i selvbestemmelsesretten i tilfeller der personen ikke har de nødvendige forutsetninger for å ivareta sitt eget beste, eller er i stand til å skjønne konsekvensene av sine valg. Det gjelder først og fremst barn, personer med alvorlige psykiske lidelser, bevisstløse personer og personer som er sterkt svekket. Samtykkekompetanse kan dessuten variere over tid, og en person kan når som helst trekke tilbake samtykket sitt. En person kan ha begrenset samtykkekompetanse, det vil si at han eller hun kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner og ikke i andre.

Samtykkekompetansen kan også endre seg ved at en person først kan ha samtykkekompetanse, så miste den, for så å få den tilbake igjen når situasjonen har endret seg. Hvis det er tvil om en person har samtykkekompetanse eller ikke i en bestemt situasjon, er hovedregelen at personen har samtykkekompetanse.

I dette temakurset skal du lære mer om det å vurdere samtykkekompetanse, hvilke lover og hvilke regelverk som regulerer dette med samtykkekompetanse og hvordan du som helsepersonell skal forholde deg til dette.

I dette kurset anvender vi begrepet “person” når vi omtaler den som mottar helsehjelpen.

Kurset er utviklet i samarbeid med Cand. jur. Bente Ohnstad – Førsteamenuensis ved Høgskolen i Innlandet.

0/5 (0 Reviews)