Smittevernkurs: Hvorfor er smittevern så viktig?

25 januar 2021

Det har vel aldri vært mer aktuelt enn i dag med fokus på smittevern og gode rutiner for hygiene. Konsekvensene av å ta lett på smittevern kan være alvorlige, men hvorfor er smittevern så viktig?

Hvorfor smittevern er essensielt

I løpet av en dag er du i kontakt med utallige kontaktpunkter. Det kan være et dørhåndtak, stoppeknappen på bussen, en dør til et fryseskap og ikke minst fysisk kontakt med andre mennesker. Alle disse kontaktpunktene kan overføre virus og bakterier fra en person eller et punkt til et annet. Når du jobber innen helsevesenet, eller i nærkontakt med andre personer i anledning jobb, er det praktisk talt umulig å holde avstand hele tiden. Smittevern er viktig ikke bare for å unngå å bli smittet selv, men også for å unngå å føre eventuell egen smitte over til andre. Det som er en ufarlig bakterie for deg kan være en alvorlig helseutfordring for andre med svekket immunforsvar.

Smittevern betyr trygghet

Det er mange fordeler med å ta smittevern på alvor. God hygiene og innøvde smittevernrutiner vil kunne bidra til å skape tillit og øke tryggheten mellom deg, pasienten (om du er helsefagarbeider) eller andre i omgangskretsen din. Uansett om du jobber i det offentlige eller i næringslivet, med barn eller eldre, på institusjon eller i private hjem, er det viktig å ta smittevern på alvor. Dersom arbeidsplassen din benytter smittevernutstyr er det også avgjørende at du vet hvordan dette brukes for å oppnå ønsket effekt.

Viktig informasjon å sette seg inn i

Folkehelseinstituttet har en rekke gode anbefalinger på sine nettsider, som blant annet omfatter riktig hånd- og hostehygiene, en egen håndhygieneveileder og også en smittevernveileder. Det finnes mye informasjon tilgjengelig, som alle burde sette seg inn i avhengig av relevans. Det er samtidig også slik at det for flere kan oppleves som vanskelig å lære og å oppdrive nødvendig informasjon på egenhånd, og et helsekurs kan dermed være relevant

Alle kan dra nytte av helsekurs i smittevern

Et helsekurs i smittevern vil kunne være med på å beskytte deg, menneskene du omgås og samfunnet generelt sett. Kanskje har du et familiemedlem som er i risikogruppen, kanskje er du brukerstyrt personlig assistent eller kanskje jobber du i et serviceyrke hvor risikomomentene er mange. Om du har satt deg inn i de viktigste elementene innen smittevern, stiller du langt sterkere og vil kunne forebygge smitte.

Mange tenker at dette er kurs som er forbeholdt helsepersonell, men det finnes en rekke helserelaterte tema hvor det er både viktig og nødvendig at flest mulig har god kjennskap til de grunnleggende prinsippene. Det trenger heller ikke være verken omfattende eller tidkrevende. Ved siden av de tradisjonelle klasseromskursene, finnes det i dag nettbaserte smittevernkurs som enkelt kan gjennomføres i egen stue. I slike tilfeller trenger du bare å registrere deg, betale eventuelle kursgebyr og deretter sette i gang i eget tempo og når du selv har ledig tid. Det finnes med andre ord ikke lenger noen hindringer for å erverve seg ny og potensielt livreddende kunnskap.

0

Your Cart