Personvernerklæring for Helsekursportalen

Ecura Care er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger på www.helsekursportalen.no
Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Når samler helsekursportalen inn opplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du abonnerer på et av våre nyhetsbrev
  • Du har meldt deg opp på et e-læringskurs/klasseromskurs hos oss eller du har blitt meldt opp på e-læringskurs/klasseromskurs via din arbeidsgiver
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
  • Vi har et kundeforhold til deg
  • Du er en samarbeidspartner
  • Du har meldt en klage eller et avvik hos oss

Vi kan også få opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • Opplysninger blir lagret om deg i forbindelse med et arbeidsgiverforhold
  • Vi administrerer e-læring på vegne av våre oppdragsgivere

Formål:

Formålet med behandlingen av personopplysninger i helsekursportalen er å drifte nettkurs på vegne av våre forbrukere og bedriftskunder og formidle driftsmeldinger og nyheter. 

Behandlingsgrunnlag:

Når du benytter deg av våre e-læringstjenester er vårt juridiske grunnlag for behandlingen av disse opplysningene begrunnet personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er en part i. Lagring av personopplysninger er nødvendig for å blant annet kunne dokumentere kompetanse du har oppnådd etter å ha tatt et eller flere av våre kurs.   

Dine rettigheter:

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vårt personvernombud: [email protected]

Innsyn i egne opplysninger:

Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi behandler om deg så fremt dette ikke strider med annet lovverk.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensing av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Retten til å klage

Du må ta kontakt med oss på [email protected] dersom du ønsker å klage. Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling, har du rett til å klage videre til Datatilsynet.

Hva registreres når du bruker nettsidene våre?

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster en nettside. Ecura bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere optimalt. Behandlingsgrunnlaget for dette er Lov om elektronisk kommunikasjon § 2 – 7b. Dette gjøres i nettleseren.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83/KAPITTEL_2#%C2%A72-7b

Logging

Bruk av Chat: Ved bruk av chat registreres det hvilke sider man klikker på inne på nettstedet. Dette er for at kundebehandleren lettere skal kunne se at kunden går inn på de riktige stedene. Vi registrerer ingen personopplysninger i denne prosessen, det blir kun brukt tall til statistiske analyser.

Ecura Care sin bruk av databehandlere

Ecura Care bruker flere databehandlere som hjelper oss å ivareta en sikker og profesjonell IKT-infrastruktur, samt at disse databehandlerne hjelper oss å oppfylle krav i våre avtaler vi har inngått med våre oppdragsgivere og kunder. Ecura har skrevet databehandleravtale med alle våre databehandlere som forplikter seg til å levere sikre tjenester i henhold til lov og avtale.