Brukerstyrt personlig assistanse - BPA
BPA - Grunnkurs i arbeidsledelse
BPA - Grunnkurs i arbeidsledelse

 BPA for arbeidsledere. Dette e-læringskurset vil gjennom 9 leksjoner gi en innføring i Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) slik at den som har tatt kurset og bestått testene skal ha en grunnleggende kunnskap om hva BPA er ut fra et myndighetsperspektiv og ut fra et brukerperspektiv.  

Mer informasjon
Bestill

kr. 3250.0,- per person
Inkl.mva

Demo
BPA-kurs for assistenter
BPA-kurs for assistenter

BPA for assistenter. Skal du jobbe som assistent i en BPA-ordning, eller har du jobbet som assistent og trenger faglig påfylling? Da er dette kurset for deg. Kurset tar for seg viktige temaer som berører deg som BPA-asistent. Prøv demoversjonen, kjøp kurset og sett igang læringen umiddelbart

Mer informasjon
Bestill

kr. 2250.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Demens
Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?
Temakurs Demens - Hva ser DU bak tomme øyne?

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 100,- Dette er et lite temakurs i demens. Du lærer litt om demenssykdommer og du får gode tips til hvordan du gir god omsorg til personer med demenssykdom. Kurset kan tas på mobil for rask og enkel læring i en travel hverdag. Alt kursinnhold er tilgjengelig i ett år etter endt kurs. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 250.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Diabetes
Temakurs diabetes
Temakurs diabetes

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 100,- E-læringskurs beregnet på helsepersonell som jobber med diabetesproblematikk og spesielt pasienter med medikamentell behandling av diabetes.

I Norge er det i dag ca. 25.000 med diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Forekomsten av diabetes er økende både i Norge og i resten av verden. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Epilepsi
Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell
Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell
Kurset er spesielt rettet mot helsepersonell og andre som i det daglige arbeider med personer med epilepsi.

 

Mer informasjon
Bestill

kr. 300.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer
Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer

Dette kurset tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Autisme og syndromene som omtales er valgt ut fordi de ofte forekommer i kombinasjon med utviklingshemming. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. ”Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser” bygger på kurset ”Grunnkurs i epilepsi”. Vi anbefaler å ta grunnkurset, eller på annen måte skaffe seg grunnleggende kunnskap om epilepsi før man tar det påfølgende kurset.

Mer informasjon
Bestill

kr. 300.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Hygiene
Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetjenesten
Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetjenesten
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA 150,- Kurset gjennomgår sentrale temaer som gjør deg i stand til å bidra til at helsetjenesten blir et tryggere sted for ansatte og pasienter.
Mer informasjon
Bestill

kr. 565.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Introduksjonskurs
Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten
Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten For assistenter, helsefagarbeidere, vikarer og nyansatte
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Et grunnleggende teorikurs for ufaglærte/assistenter samt helsefagarbeidere som for første gang skal jobbe i primærhelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap som letter ditt møte med primærhelsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 565.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Legemiddelhåndtering
Grunnkurs i legemiddelhåndtering
Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering for personell i helsetjenesten tilpasset helsefagarbeidere og assistenter.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset sykepleiere som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere
Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset vernepleiere som jobber i helsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050.0,- per person
Inkl.mva

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Oppdateringskurs i legemiddelhåndtering beregnet på helsepersonell som helsefagarbeidere og assistenter.
Mer informasjon
Bestill

kr. 1050.0,- per person
Inkl.mva

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Oppdateringskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset sykepleiere som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 550.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere
Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere
GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Oppdateringskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning tilpasset vernepleiere som jobber i helsetjenesten.
Mer informasjon
Bestill

kr. 550.0,- per person
Inkl.mva

Øving i medikamentregning
Øving i medikamentregning For studenter, sykepleiere og interresserte
Dette lynkurset i medikamentregning hjelper deg med å bestå eksamen i medikamentregning på høgskolen. Er du sykepleierstudent som skal opp til eksamen eller er du sykepleier som ønsker oppfriskning i kunnskaper om medikamentregning er dette lille kurset perfekt for deg. Lynkurset tar deg gjennom de formlene du trenger og presenterer regnestykkene på en enkel og pedagogisk måte. Kurset kan gjennomføres på ditt nettbrett, din smarttelefon eller pc. Etter endt kurs mottar du et kursbevis som dokumenterer hva du har gått igjennom av fagstoff.
Mer informasjon
Bestill

kr. 100.0,- per person
Inkl.mva

Fagtemakurs LAR
Fagtemakurs LAR e-læring legemiddelhåndtering og LAR

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Dette kurset er et fagtemakurs for deg som skal jobbe med legemiddelassistert rehabilitering av personer med opioidavhengighet (LAR). Det kan tas i kombinasjon med vårt Grunnkurs i legemiddelhåndtering (Se kurspakker) eller alene som et fagtemakurs. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312.0,- per person
Inkl.mva

Demo
Tvang og makt
Kurs i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9
Kurs i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9

GRUPPEPRIS FOR KOMMUNER/ARBEIDSGIVERE FRA KR. 150,- Ta dette kurset i lov om kommunale helse- og omsorgstjenster HOL kap 9 og få dokumentert dine kunnskaper. Kurset tar for seg viktige temaer, som tjenesteytere som til daglig gir bistand til personer med psykisk utviklingshemming, har nytte av gjennom at det bidrar til å forme holdninger og bevissthet om faglig og etisk forsvarlige tjenester. 

Mer informasjon
Bestill

kr. 312.0,- per person
Inkl.mva

Demo