Hva vil det si å være arbeidsleder?

15 mars 2022

Enhver BPA-ordning ledes av en arbeidsleder. Dette er med andre ord den person som har ansvaret for selve ordningen.

Hvem kan bli arbeidsleder?

Ettersom BPA er brukerstyrt, er det vanligvis brukeren selv som er leder av egen ordning. Det er samtidig ikke en nødvendighet. Er brukeren mindreårig eller umyndiggjort, vil det være foresatte eller andre nærstående som tar på seg arbeidslederrollen. Dersom brukeren føler seg usikker i rollen eller ikke oppfyller kravene som stilles for arbeidsledere, vil det også være mulig å overføre dette ansvaret til andre. Dette kan være ektefelle, samboer, foresatte, voksne barn, venner eller andre. Det som er viktig er at personen som påtar seg denne rollen ivaretar brukerens ønsker og behov.

Hva gjør en arbeidsleder?

En arbeidsleder har ansvar for den daglige driften av en BPA-ordning, noe som inkluderer assistent-koordinering. Arbeidslederen bestemmer ikke bare hvem som ansettes som BPA-assistenter, men også hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Dette inkluderer også hvor og når assistansen skal ytes. Det er helt essensielt at alt arbeid utføres i henhold til arbeidsmiljøloven, noe som innebærer at en arbeidsleder må ha kjennskap til regelverket og sikre at det følges.

Du skal føle deg trygg i rollen

Er du arbeidsleder, skal du ikke føle deg alene i rollen. Kommunen og private leverandører har som ansvar å sikre at du mottar opplæring og nødvendig kursing, i tillegg til oppfølgning underveis. Arbeidslederkurset til Helsekursportalen kan være en naturlig del av denne prosessen. Kurset er utviklet i samarbeid Ambia og kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om du ønsker. Totalt sett må du sette av rundt 6 timer, men du kan til gjengjeld ta kurset når og hvor du selv ønsker ettersom det er nettbasert. Meld deg på i dag eller sjekk med din BPA-leverandør om du kan få kurset dekket.

Helsekursportalen er en kunnskapsformidler innen en rekke tema, som demens, diabetes, epilepsi, hygiene og legemiddelhåndtering. Kurs som dekker ulike behov finner du her i portalen vår.

.

0

Your Cart