BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse

Forfattere: AMBIA AS

Estimert tidsbruk: 6 timer

Her på helsekursportalen.no finner du nå et nytt e-læringskurs i BPA for arbeidsledere! Vi har gleden av å presentere dette nye kurset i samarbeid Ambia. E-læringskurset kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om du ønsker det. Du mottar dokumentasjon på hva du har gått igjennom i kurset og alt faginnhold, viktige skjemaer og informasjon er tilgjengelig for deg i 1 år etter endt kurs. Underveis vil du ha muligheten for å komme i kontakt med rådgivere i RO for faglige støtte.

Trykk her for å lese mer

Leksjonene er i du-form, de henvender seg altså til arbeidslederen, enten det er tjenestemottaker som selv er arbeidsleder eller det er noen som er arbeidsleder på vegne av tjenestemottaker.

I leksjonene brukes benevnelsen «brukerstyrt» og «bruker», andre bruker benevnelsen «borgerstyrt» og «borger».  I lover og andre myndighetsføringer er benevnelsen «brukerstyrt», det er grunnen til at det er dette som brukes også her.

Vi legger stor vekt på at vi skal gjengi hvilke føringer myndighetene legger for BPA og vi tolker hva myndighetene mener du har rett til når du har BPA. Samtidig vil ikke disse føringene være på detaljnivå, så det meste vi skriver handler om at vi har sett hva som fungerer og ønsker å videreformidle dette.

Her er leksjonene som gjennomgås:

  1. BPA – tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy
  2. Riktige assistenter er starten på en god BPA-ordning
  3. Hverdagen som arbeidsleder
  4. Assistentene – rettigheter og plikter
  5. BPA-historien, independent living og politisk intensjon
  6. Organisasjonsformer og forvaltning
  7. Når tjenestemottaker ikke kan være arbeidsleder
  8. Personalledelse og relasjonsbygging
  9. Strategisk perspektiv på BPA-ordningen

Du som er arbeidsleder kan bestille kurset online med kort her på helsekursportalen.no

Kommuner og BPA-leverandører kan bestille kurs til arbeidsledere via e-post: [email protected] 

3/5 (5 Reviews)