BPA-kurs for assistenter

Forfattere: AMBIA AS

Estimert tidsbruk: 5 timer

E-læringskurs for deg som er assistent i en BPA-ordning.

Vi har gleden av å presentere et nytt BPA-kurs i samarbeid med Ambia. Leksjonene henvender seg til deg som assistent, enten du er ny i jobben eller har tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid. De legger stor vekt på myndighetsføringene for BPA og tolker hva myndighetene mener du har rett til når du er assistent i en BPA-ordning. Samtidig vil ikke disse føringene være på detaljnivå, så det meste handler om det kursutviklerne har sett fungerer og videreformidling av dette.

Trykk her for å lese mer

I videoene som følger hver leksjon vil du møte Tone Torp og Julia Zack. Julia har flere års erfaring som assistent og jobber nå for flere arbeidsledere. Hun vil dele sine erfaringer og synspunkter i samtale med Tone rundt de enkelte temaene som tas opp i leksjonene.

Kurset gjennomgår følgende temaer:

  1. Du har blitt ansatt som personlig assistent i BPA
  2. Hverdagen som assistent: Dine plikter og rettigheter
  3. Helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljøloven (AML)
  4. Medarbeiderskap, virkemidler for godt arbeidsmiljø, taushetsplikt
  5. Opplæring
  6. BPA-historien, independent living og politisk intensjon

Dette e-læringskurset kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om det skulle være ønskelig. Du mottar dokumentasjon på hva du har gått igjennom under kurset, og alt faginnhold vil være tilgjengelig i 1 år etter endt kurs.

Dersom du er privatperson og ønsker å bestille dette kurset med kortbetaling, kan du trykke på “bli kursmedlem” og følge instruksene videre. Dersom du er arbeidsgiver og ønsker å bestille kurs til ansatte, send en e-post til [email protected] og be om admin-tilgang og mer informasjon.

4/5 (9 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem er det som står bak kurset?

Kurset er utarbeidet av Tone Torp og Nina Heilemann, som har holdt BPA-kurs sammen i mange år. Tone har selv hatt BPA siden 90-tallet, mens Nina er rådgiver i Ambia og har holdt ulike kurs om BPA siden 2008.

Hva er Helsekursportalen?

Helsekursportalen er et nyere satsningsområde for Ecura. Portalen ble introdusert i 2010 og arrangerer kurs ment for alt fra helsepersonell til BPA-assistenter og brukere. Felles for alle kursene våre er at de er nettbaserte.

Hvilket lovverk baseres retten til BPA på?

Retten til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dersom man har rett til nødvendig helse- og omsorgstjeneste og også oppfyller spesifiserte krav, vil man også kunne søke om å bli en del av BPA-ordningen.