BPA-kurs for assistenter

kr2,900.00

E-læringskurs for deg som er assistent i en BPA-ordning.

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere dette nye kurset i samarbeid med Ambia. E-læringskurset kan tas alene eller i kombinasjon med Ambias egne klasseromskurs om du ønsker det. Du mottar dokumentasjon på hva du har gått igjennom i kurset. Alt faginnhold, vil være tilgjengelig for deg i 1 år etter endt kurs.

Leksjonene er i du-form, de henvender seg altså til deg som assistent, enten du er ny i jobben eller har tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid. I leksjonene brukes benevnelsen “brukerstyrt” og “bruker”, andre kan bruke benevnelsen “borgerstyrt” og “borger”.  I lover og andre myndighetsføringer er benevnelsen “brukerstyrt”, og vi har derfor valgt å bruke dette begrepet her.

Vi som har utarbeidet dette kurset, Tone Torp og Nina Heilemann, har hatt BPA-kurs sammen i mange år. Tone har selv BPA og har hatt det siden 90-tallet. Nina er rådgiver i Ambia og har holdt ulike kurs innen BPA siden 2008. Vi har møtt mange hundre arbeidsledere og assistenter gjennom disse kursene og det er derfor både våre egne erfaringer og erfaringene vi har hørt om fra våre kursdeltakere som danner grunnlaget for det vi skriver og de rådene vi gir.

Vi legger stor vekt på myndighetsføringene for BPA og vi tolker hva myndighetene mener du har rett til når du er assistent i en BPA-ordning. Samtidig vil ikke disse føringene være på detaljnivå, så det meste vi skriver handler om at vi har sett hva som fungerer og ønsker å videreformidle dette.

I videoene som følger hver leksjon vil dere møte Tone Torp og Julia Zack. Julia har flere års erfaring som assistent og jobber nå for flere arbeidsledere. Hun vil dele sine erfaringer og synspunkter i samtale med Tone rundt de enkelte temaene som tas opp i leksjonene.

Her er leksjonene som gjennomgås:

  1. Du har blitt ansatt som personlig assistent i BPA
  2. Hverdagen som assistent, dine plikter og rettigheter
  3. Helse, miljø og sikkerhet, Arbeidsmiljøloven (AML)
  4. Medarbeiderskap, virkemidler for godt arbeidsmiljø, taushetsplikt
  5. Opplæring
  6. BPA-historien, Independent Living og politisk intensjon

Dersom du er privatperson som ønsker å bestille dette kurset med kortbetaling, kan du trykke på “bli kursmedlem” og følge instruksene videre. Dersom du er arbeidsgiver og ønsker å bestille kurs til ansatte send en e-post til kurs@helsekursportalen.no og be om admin-tilgang og mer informasjon.

0/5 (0 Reviews)