Kurs i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9

Forfattere: Nils-Øyvind Offernes og Grethe Kvan Welle v/ OUS

Esitmert tidsbruk: 4 timer

E-læringskurset er ment som et introduksjonskurs til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9, for tjenesteytere som til daglig gir bistand til personer med psykisk utviklingshemming. Det legges vekt på tema som er relevant for daglig bistand og praktisk arbeid med brukerne. Dette er problemstillinger som er viktige i personalets daglige arbeid og som bidrar til å forme holdninger og bevissthet om faglig og etisk forsvarlige tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Kurset går ikke gjennom tema knyttet til saksbehandling av vedtak etter kapittel 9 da dette vurderes å være mer aktuelt for fagpersoner som er veiledere og daglig faglig ansvarlige for tjenestene.

For å gjøre dokumentet lettere å lese vil vi gjennomgående benytte «kapittel 9» som betegnelse for lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol.), kapittel 9.

Trykk her for å lese mer

Kurset vil konsekvent benytte betegnelsen «psykisk utviklingshemming» i stedet for den mer anvendte betegnelsen personer med «utviklingshemming». Bakgrunnen for dette er at psykisk utviklingshemming er en diagnose i ICD-10. Reglene i hol. kapittel 9 gjelder kun personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren:

 • Kjenne til bakgrunnen for kapittel 9 og hvorfor vi har en særlov.
 • Kjenne til formålet med loven.
 • Kunne beskrive hva som menes med tvang og makt.
 • Kunne beskrive og gi eksempler på vesentlig skade.
 • Kjenne til i hvilke situasjoner tvang og makt kan benyttes.
 • Kjenne til roller og ansvarsfordeling i arbeidet med kapittel 9.

Kurset er delt inn i fem kapitler:

 1. Hva skal være på plass før tvang og makt kan benyttes?
 2. Hva regnes som bruk av tvang og makt?
 3. Når kan tvang og makt benyttes?
 4. Hvordan kan man forebygge bruk av tvang og makt?
 5. Hvem har ansvar for hva?

For å sikre overensstemmelse med Helsedirektoratets veiledning til loven er teksten i kurset er basert på Rundskriv IS-10/2015 – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Rundskrivet omhandler lov av 24.juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.

Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp. Dersom man har faglige spørsmål underveis kan man få svar fra fagpersonell via en direkte-knapp inne i kursapplikasjonen. Det er også et diskusjonsforum knyttet til kurset hvor man kan diskutere med andre kursdeltakere.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post til [email protected]

3.4/5 (19 Reviews)
Kategori: