Kurs i reglene for bruk av tvang og makt HOL kap 9 inkludert hvordan utarbeide vedtak

Forfattere: Nils-Øyvind Offernes, Grethe Kvan Welle (Terje Fredheim, Tore Korsgård og Jonny Finstad om saks- og dokumentbehandling).

Estimert tidsbruk: 5 timer

Kurset er ment som et introduksjonskurs til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9.  Det legges vekt på tema som er relevant for daglig bistand og praktisk arbeid med brukerne. Dette er problemstillinger som er viktige i personalets daglige arbeid og som bidrar til å forme holdninger og bevissthet om faglig og etisk forsvarlige tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Kurset går i tillegg gjennom tema knyttet til saksbehandling av vedtak etter kapittel 9 for fagpersoner som er veiledere og daglig faglig ansvarlige for tjenestene.

For å gjøre e-læringskurset lettere å lese vil vi gjennomgående benytte «kapittel 9» som betegnelse for lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol.), kapittel 9.

Trykk her for å lese mer

Kurset vil konsekvent benytte betegnelsen «psykisk utviklingshemming» i stedet for den mer anvendte betegnelsen personer med «utviklingshemming». Bakgrunnen for dette er at psykisk utviklingshemming er en diagnose i ICD-10. Reglene i hol. kapittel 9 gjelder kun personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren:

 • Kjenne til bakgrunnen for kapittel 9 og hvorfor vi har en særlov
 • Kjenne til formålet med loven
 • Kunne beskrive hva som menes med tvang og makt
 • Kunne beskrive og gi eksempler på vesentlig skade
 • Kjenne til i hvilke situasjoner tvang og makt kan benyttes
 • Kjenne til roller og ansvarsfordeling i arbeidet med kapittel 9
 • Kjenne til hvordan man går fram for å fatte vedtak med tanke på saksgang og dokumentasjon og oppbevaring av dokumenter

Kurset er delt inn i seks kapitler:

 1. Hva skal være på plass før tvang og makt kan benyttes?
 2. Hva regnes som bruk av tvang og makt?
 3. Når kan tvang og makt benyttes?
 4. Hvordan kan man forebygge bruk av tvang og makt?
 5. Hvem har ansvar for hva?
 6. Saks- og dokumentbehandling når det vurderes å fatte vedtak om bruk av tvang og makt

 

For å sikre overensstemmelse med Helsedirektoratets veiledning til loven er teksten i kurset basert på Rundskriv IS-10/2015 – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Rundskrivet omhandler lov av 24.juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.

 

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 4 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp. Dersom man har faglige spørsmål underveis kan man få svar fra fagpersonell via en direkte-knapp inne i kursapplikasjonen. Det er også et diskusjonsforum knyttet til kurset hvor man kan diskutere med andre kursdeltakere.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte og oppnå grupperabatt via e-post til [email protected]

MERK: Arbeidsgivere i helsevesenet har krav på moms-refusjon.

4.2/5 (9 Reviews)
Kategori: