Temakurs Demens – Hva ser DU bak tomme øyne?

Forfattere: Ecura AS

Estimert tidsbruk: 1 time

Mangler du gode verktøy i omsorgen for personer med demenssykdom? Dette korte temakurset i demens gir deg nettopp dette, og får deg også til å reflektere over ulike hendelser det er vanlig å møte i en arbeidssituasjon, enten det er i hjemmetjenesten eller på sykehjem.

Trykk her for å lese mer

Målet med vårt demenskurs er å gi en innføring i hva demens er, i tillegg til å hjelpe omsorgsarbeidere med å bli mer bevisste på seg selv og tenke over hvordan det kommuniseres med personer med demens. Merk at i kursmaterialet bruker vi begrepet personen eller personer med demens / demenssykdom.

Kurset tar omtrent 30 minutter til 1 time å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager til å gjøre kurset ferdig og alle får automatisk to forsøk på å bestå selve kurset.

Arbeidsgivere kan bestille kurs til sine ansatte ved å sende en e-post til [email protected].

4.1/5 (13 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvor omfattende er kurset?

Dette er et demenskurs som er relativt kort da det er ment som et lavterskeltilbud for ansatte i en travel hverdag.

Hva kan jeg benytte for å gjennomføre kurset?

Du har en rekke ulike teknologiske alternativer ettersom kurset kan gjennomføres på mobil, nettbrett og PC.

Passer kurset for pårørende?

Dette er et kurs som er spesifikt utformet for helsepersonell. Det innebærer at pårørende til personer med demens ikke er blant målgruppen. Vi kan isteden anbefale for eksempel samtalegrupper for pårørende.

Kategori: