Artikler

Biologisk materiale – hva, hvorfor og hvilken relevans?

Biologiske faktorer vil forekomme de aller fleste steder i arbeidsliv, med stor variasjon mellom yrker og arbeidsplasser. Kan du nok om det?

LES MER

Forebygging – Florence Nightingale sin sykdomslære

Bakterier er i dag en velkjent kilde til sykdom og smitte, men det har ikke alltid vært slik. Er du kjent med Florence Nightingale sin rolle i dette?

LES MER

Hygiene på kjøkkenet – renslighet på jobb

Mange som arbeider innen helsevesenet jobber med håndtering av mat, hvor hygiene og renslighet står sentralt. Smittevernkurs kan være en fordel.

LES MER

Kurs i GDPR er en forsikring for bedriften

Å sørge for at GDPR følges er det ikke myndighetene som er ansvarlige for, men hvert enkelt foretak. Med et GDPR-kurs kan dere avdekke potensielle brudd.

LES MER

Hva er konsekvensene av å bryte GDPR-reglene?

Det er bedriftene selv som har ansvar for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med GDPR. Dersom dette ikke skjer, kan det få store konsekvenser.

LES MER

Hva er egentlig GDPR og berøres din bedrift?

Gjennom personvernforordningen får bedrifter nå langt større ansvar for personvern enn tidligere. Har din bedrift satt seg inn i hva det innebærer?

LES MER

Hygiene – det renslige og det friske

Hver dag utsettes vi for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. Med gode hygienetiltak og tilstrekkelig kunnskap, kan dette enkelt unngås.

LES MER

Smittevern – de viktige interne rutinene

Smittevern er i dag noe som har blitt en del av dagligtalen. Dette er ikke noe nytt for de som jobber innen helsevesenet, hvor dette er helt kritisk.

LES MER

Smittevernloven – en kort innføring og begrepsavklaring

Nå mer enn noen gang er smitte og smittevern et hett og viktig tema. Vet du hva lovverket pålegger og hvem som er ansvarlig for tiltakene?

LES MER

Grunnleggende medisinkurs, med mulighet for påbygging

Helsekursportalen har medisinkurs, både grunnleggende og mer spesialiserte, som enkelt utføres som e-læringskurs. Tilpasset alle nivåer.

LES MER

Medisinkurs – kunnskap når det gjelder

Helsekursportalen har utviklet brukervennlige nettkurs innen en rekke temaer for helse- og omsorgssektoren. Enkelt å gjennomføre fra eget hjem.

LES MER

Assistentrollen: En variert jobbhverdag

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for assistenter, uansett tidligere erfaring og kunnskap. Gjennomfør innen 30 dager fra din egen stue.

LES MER
0

Your Cart