Artikler

Hva vil det si å være arbeidsleder?

Er du arbeidsleder for egen eller andres BPA-ordning? Helsekursportalen, i samarbeid med Ambia, tilbyr grunnkurs i arbeidslederrollen. Meld deg på i dag!

LES MER

Med ernæring på agendaen

Som helsearbeider er det viktig å ha et bevisst forhold til ernæring. Føler du deg usikker på egen kunnskap, kan det være lurt med et nettkurs.

LES MER

Førstehjelp kan redde liv

Føler du deg ikke helt trygg på førstehjelpskunnskapene dine? Ta et oppfriskningskurs hos Helsekursportalen fra egen stue. Meld deg på i dag!

LES MER

Bli trygg i rollen som arbeidsleder

Føler du at du har behov for mer informasjon og bedre oversikt over hva arbeidslederrollen omfatter? Ta et nettbasert grunnkurs i arbeidsledelse.

LES MER

BPA-assistentens viktige rolle

Er du eller har du ønske om å bli en BPA-assistent? Tar du vårt BPA-kurs, får du en god innføring i hva rollen din omfatter og hvilke rettigheter du har.

LES MER

Trenger du en innføring i epilepsi?

I Norge har mellom 0.5 – 1% av befolkningen fått diagnosen epilepsi. Som helsefagarbeider er det dermed sannsynlig du vil jobbe med slike pasienter.

LES MER

Biologisk materiale – hva, hvorfor og hvilken relevans?

Biologiske faktorer vil forekomme de aller fleste steder i arbeidsliv, med stor variasjon mellom yrker og arbeidsplasser. Kan du nok om det?

LES MER

Forebygging – Florence Nightingale sin sykdomslære

Bakterier er i dag en velkjent kilde til sykdom og smitte, men det har ikke alltid vært slik. Er du kjent med Florence Nightingale sin rolle i dette?

LES MER

Hygiene på kjøkkenet – renslighet på jobb

Mange som arbeider innen helsevesenet jobber med håndtering av mat, hvor hygiene og renslighet står sentralt. Smittevernkurs kan være en fordel.

LES MER

Kurs i GDPR er en forsikring for bedriften

Å sørge for at GDPR følges er det ikke myndighetene som er ansvarlige for, men hvert enkelt foretak. Med et GDPR-kurs kan dere avdekke potensielle brudd.

LES MER

Hva er konsekvensene av å bryte GDPR-reglene?

Det er bedriftene selv som har ansvar for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med GDPR. Dersom dette ikke skjer, kan det få store konsekvenser.

LES MER

Hva er egentlig GDPR og berøres din bedrift?

Gjennom personvernforordningen får bedrifter nå langt større ansvar for personvern enn tidligere. Har din bedrift satt seg inn i hva det innebærer?

LES MER
0

Your Cart