Trenger du en innføring i epilepsi?

6 mars 2022

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet, og er en samlebetegnelse på en rekke ulike helsetilstander. Fellesnevneren er tilbakevendende epileptiske anfall. I Norge har mellom 0.5 – 1% av befolkningen fått en slik diagnose, og sjansen er derfor stor for at du som helsearbeider har eller vil jobbe med slike pasienter. Spørsmålet er da, føler du deg forberedt?

Kursing betyr trygghet

Kursing er helt essensielt for å sikre at helsefagarbeidere er trygge i jobben sin. Det skaper også trygghet for pasienten som blir fulgt opp på riktig måte. Helsekursportalen har to kurs rettet mot epilepsi:

  • Grunnkurs i epilepsi: Dette er et nettbasert læringskurs for deg som jobber med pasienter med epilepsi. Det er altså primært rettet mot helsepersonell, men kan også tas av pasienter og pårørende. Målet med kurset er å gi en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke-medikamentell behandling.
  • Påbygningskurs: Denne påbygningsdelen tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. Selve kursinnholdet er utviklet av spesialsykehuset for epilepsi.

Kursenes oppbygning

Det unike med nettbaserte kurs er at du ikke er verken tids- eller stedbunden. Du kan ta kursene når du ønsker og hvor enn du måtte føle deg mest komfortabel. Det spiller altså ingen rolle om det måtte være ved kjøkkenbordet, i senga eller i pauserommet på jobb. Du kan starte kurset så fort betalingen er unnagjort, og grunnkurset vil det ta omtrentlig 2-3 timer å gjennomføre. Påbygningskurset tar rundt 1-2 timer å fullføre. Du trenger ikke ta alt til samme tid, og har hele 30 dager på deg til å gjennomføre alle våre kurs.

Helsekursportalen har en stor katalog bestående av interessante og potensielt livreddende kurs. Hos oss finner blant annet smittevernkurs, kurs i medikamenthåndtering, førstehjelpskurs og kurs med fokus på spesifikke sykdommer. Utforsk vårt kursutvalg her på nettsiden.

0

Your Cart