Kurs i GDPR er en forsikring for bedriften

29 september 2021

Personvernforordningen (GDPR) omfatter både privat og offentlig sektor, noe som innebærer at alt fra bedrifter til organisasjoner og kommuner har behov for innføring i regelverket og hvordan håndtere de relativt nye kravene. Å sørge for at GDPR følges er det ikke myndighetene som er ansvarlige for, men hvert enkelt foretak.

Hvorfor bør du ta et kurs?

Husk at personopplysninger ikke bare omfatter navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer, men også helseopplysninger, IP-adresse og andre typer opplysninger som kan bidra til å identifisere en person.

Skulle informasjon komme på avveie eller regelverket ikke følges, vil det ikke bare være problematisk for personen det gjelder. Bedriften vil også kunne stå ovenfor store gebyr fra Datatilsynet og potensielt erstatningsplikt.

Et kurs som vil spare tid og penger

Et GDPR-kurs vil ikke bare gi deg en god innføring i hva personvernforordningen innebærer, men det skaper trygghet for bedriften. Med større innsikt og kunnskap omkring tematikken, er det mulig å sørge for at bedriftens egne rutiner er tilstrekkelige.

Svakheter og forbedringspotensiale kan videre avdekkes, slik at potensielle brudd på GDPR unngås. Vårt GDPR-kurs omfatter følgende kapitler:

  • Om personvernforordningen
  • Den registrertes rettigheter
  • Virksomhetens plikter
  • Behandlingsansvarlig, databehandler og personvernombud – hvem gjør hva?
  • Virksomhetens ansvar og kravet til internkontroll
  • Avvikshåndtering

Meld deg på i dag ved å kjøpe kurset her i vår portal. Ta kontakt dersom du skulle ha spørsmål.

0

Your Cart