Biologisk materiale – hva, hvorfor og hvilken relevans?

1 november 2021

Biologiske faktorer vil forekomme de aller fleste steder i arbeidsliv, med stor variasjon mellom yrker og arbeidsplasser. En biologisk faktor er en mikroorganisme, slik som bakterie, virus, mikroskopiske parasitter og sopp. Fellesnevneren er at de kan virke helseskadelig på mennesker.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på en arbeidsplass for å kartlegge eventuell risiko og sette inn nødvendige tiltak deretter.

Det er også viktig at de ansatte kjenner til hva biologisk materiale er, samt hvordan man skal forholde seg til hendelser som smitteuhell via blod, vev og sekret.

Hvorfor blir man smittet

Mikroorganismer kan overføres fra omgivelser til en arbeidstaker på flere forskjellige måter. Smitte kan oppstå ved direkte kontakt med sykdomsbærer. Dette kan skje via kontakt med for eksempel blod og sekret, eller ved dråpesmitte fra hoste og nysing. Håndvask er viktig for å forebygge smitte. Smitte kan også spres fra mat og drikke. Sprøytespisser er en annen risikofaktor for smitte og det er derfor viktig at den ansatte kjenner godt til hvordan man håndterer biologisk materiale på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan ikke være til stede ved enhver situasjon der en ansatt er utsatt for smitte fra mikroorganismer. Det er derfor viktig å utstyre de ansatte med den kunnskapen som skal til for å håndtere potensielle smitteuhell.

Risiko og forhåndsregler

Det er alltid bedre å jobbe forebyggende mot smitte, enn det er å behandle sykdom etter at skaden er gjort. Helsekursportalen tilbyr smittevernkurs for de som arbeider innen helsevesenet, et nettkurs som kan gjennomføres akkurat når og hvor det passer innen 30 dager. Vi vet at kunnskap er trygghet. Ved å utstyre de ansatte med inngående smittevernlære, slik som kunnskap om biologisk materiale og håndtering av dette, skaper vi trygge arbeidsplasser. Dette er et av flere temaer tilgjengelig i vårt nettkurs.

0

Your Cart