Mestringsstrategier i møte med aggresjon og vold (MAV)

Forfattere: Bjarni Heidar Valsson og Øystein Haugen

Estimert tidsbruk: 2,5 timer

 

Trykk her for å lese mer

I 2017 gjennomførte arbeidstilsynet en kartlegging av aggresjon og vold i kommunal helse – og sosialsektor. 170.000 arbeidstakere svarte de hadde vært utsatt for aggresjon og vold det siste året. Aggresjon og vold er i europeisk sammenheng en voksende epidemi og et fremvoksende problem i norsk arbeidsliv og forekommer i flere næringer og yrker. Ifølge arbeidstilsynet er de mest utsatte yrkene;

  • Helserelaterte yrker
  • Politi, vakter og lignende
  • Yrker innen barnehage og skole

Samme rapport utført av arbeidstilsynet viser at 6 av 10 virksomheter i kommunal helse – og sosialsektor har for dårlig forebyggende systemer. Mangel på ressurser og kompetanse er begrunnelser fra virksomhetene som jobber for dårlig med forebygging av aggresjon og vold (www.arbeidstilsynet.no).

Vi ønsker å belyse aggresjon og vold i arbeidslivet og hvordan man kan heve sitt mestringsnivå i møte med aggresjon og vold på arbeidsplassen.

Mestringsstrategier i møte med aggresjon og vold (MAV), har som hensikt å øke kunnskap og kompetanse hos den enkelte arbeidstakere som gjennom sitt virke er utsatt for aggresjon og voldInnledningsvis vil det bli gitt en teoretisk innføring for å kunne forstå aggresjon og vold og hvordan man bedre kan forstå og skille situasjoner fra hverandre. Det legges videre vekt på mestringsstrategier ved bruk av kommunikasjon, som effektivt brukt kan ha deeskalerende effekt i møte med aggresjon og vold.

Det vil også settes fokus på sikkerhet. Illustrasjoner og et løsningsorientert fokus skal gi en bedre forståelse av hvordan man ivaretar både egen og tjenestemottakers sikkerhet.

I siste del legger MAV stor vekt på de individuelle reaksjoner og opplevelser. Det settes fokus på de de fysiologiske og psykologiske responsene, hvordan man kan bearbeide disse, og hvordan oppfølgingen av hver enkelt arbeidstaker bør foregå.

Kurset tas som nettkurs og med mulighet for påfølgende gruppeundervisning på TEAMS. Vi samler opp grupper fortløpende og vi tar kontakt etter fullført nettkurs for påmelding til gruppeundervisning sammen med kvalifiserte forelesere.

3.8/5 (9 Reviews)
Kategori: