Fagtemakurs LAR

Forfattere: Lovisenberg sykehusapotek

Estimert tidsbruk: 2 timer

E-læringskurs i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for helsepersonell og annet relevant personell.

Dette er et fagtemakurs for deg som skal jobbe med legemiddelassistert rehabilitering av personer med opioidavhengighet. Vårt LAR-kurs er altså først og fremst tiltenkt personell som jobber innen rus/psykiatri i kommunene, DPS og i spesialisthelsetjenesten, men det kan også være aktuelt for fengselsansatte. Det er ikke behov for eller krav til spesiell utdanning for å ta dette kurset.

Trykk her for å lese mer

Målet med kurset er at kursdeltakere etter bestått eksamen skal kunne kjenne til hensikten og målet med LAR-behandlingen, hvilke legemidler som normalt anvendes i LAR-behandling, deres virkemåte, bivirkninger og interaksjoner, samt hva det innebærer å gi rehabilitering i LAR.

Kurset inneholder følgende moduler:

  1. Hva er LAR
  2. Legemidler som benyttes til LAR
  3. Spesielle forhold ved LAR
  4. Rehabilitering

Kurset består følgelig av 4 moduler, og inneholder opplæringsfilmer, tekster, illustrasjoner, caser og oppgaver. Oppgavene må løses i løpet av kurset, og du må bestå 80 % for å få hver enkel modul bestått. Ved bestått kurs vil du motta et kursbevis som viser hvilke temaer du har vært gjennom og fått kursing i.

Dette fagtemakurset kan tas som påbygning til «grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte». I tillegg kan dette kurset tas som et eget fagtemakurs for spesielt interesserte og ansatte i helsevesenet som jobber med, eller skal jobbe med LAR-pasienter.

Privatpersoner kan kjøpe kurset online med betalingskort eller VIPPS her på Helsekursportalen. Arbeidsgivere bes derimot om å ta kontakt på e-post for bestilling eller for mer informasjon om vårt LAR-kurs.

5/5 (1 Review)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er LAR?

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) hvorav substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Substitusjonsbehandling skal normalt ikke ansees som primærvalget for pasienter med opioidavhengighet, med mindre det ettertrykkelig er vurdert som det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet for pasienten.

Hvem er mottakere av LAR?

Pasienter som får LAR er personer som har hatt langvarig og omfattende opioidavhengighet. Det vil si at de er misbrukere av dempende rusmidler – for eksempel heroin og morfin. Legemidlene som anvendes i LAR-behandlingen har samme virkning og bivirkninger som ligner på morfin og heroin, forskjellen er at legemidlene ikke har samme raskt innsettende effekt (de gir ingen ”kick”) og de har en lang vedvarende effekt (lang halveringstid).

Hva er noen fordeler ved LAR?

Et av formålene med LAR er å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall. Forskning har vist at LAR bidrar til å redusere bruk av opioider, reduserer dødsfall, forbedrer livskvaliteten og reduserer risiko for smittsomme sykdommer blant pasienter.

Kan jeg sende en tilbakemelding på kurset?

Ja, fortell oss gjerne hva du var fornøyd med og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Vennligst skriv en tilbakemelding i kontaktskjemaet eller send oss en e-post.