Fagtemakurs LAR

kr250.00

E-læringskurs i legemiddelassistert rehabilitering for helsepersonell og annet relevant personell.

Beskrivelse

Dette kurset er et fagtemakurs for deg som skal jobbe med legemiddelassistert rehabilitering av personer med opioidavhengighet. Kurset er altså først og fremst tiltenkt personell som jobber innen rus/psykiatri i kommunene, DPS og i spesialisthelsetjenesten, men det kan også være aktuelt for fengselsansatte. Man trenger ingen spesiell utdanning for å ta dette kurset.

Dette fagtemakurset kan tas som påbygning til Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte. Da kan det kjøpes som en pakke. (Se våre nettsider) I tillegg kan det tas som et eget fagtemakurs for spesielt interesserte og ansatte i helsevesenet som jobber med, eller skal jobbe med LAR-pasienter.

Kurset består av 4 moduler og inneholder både opplæringsfilmer, tekster, illustrasjoner, caser og oppgaver. Oppgavene må løses og man må bestå 80 % riktig for å få hver enkelt modul bestått. Ved bestått kurs mottar man et kursbevis som viser hvilke temaer man har vært gjennom.

Kurset inneholder følgende moduler:

  1. Hva er LAR
  2. Legemidler som benyttes til LAR
  3. Spesielle forhold ved LAR
  4. Rehabilitering

Målet med kurset er at kandidaten etter bestått eksamen, skal kunne kjenne til hensikten og målet med LAR-behandlingen, hvilke legemidler som normalt anvendes i LAR-behandling, deres virkemåte, bivirkninger og interaksjoner samt hva det innebærer å gi rehabilitering i LAR.

Privatpersoner kan kjøpe kurset online med kort her på helsekursportalen.no og arbeidsgivere bes ta kontakt på e-post til oss for bestilling eller mer informasjon.

0/5 (0 Reviews)