Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte 6 t

Forfattere: Lovisenberg sykehusapotek

Estimert tidsbruk: 6 timer

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering. Kurset bør i tillegg suppleres med praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått AMBIO Helse e-kurs i legemiddelhåndtering kan danne grunnlaget for vurdering av virksomhetsleder i forhold til om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndtering.

Trykk her for å lese mer

Grunnkurset er delt inn i følgende kapitler:

 1. Regelverk
 2. Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver
 3. Reseptsystemet
 4. Legemidler og legemiddelformer
 5. Hva skjer med legemidlene i kroppen
 6. Helsepersonellets observasjoner av legemiddelbehandling
 7. Oppbevaring og holdbarhet
 8. Avførende midler
 9. Antitrombotiske midler
 10. Hjerte- og karmidler
 11. Midler mot astma og KOLS
 12. Antiinfektiva til systemisk bruk
 13. Smertestillende midler, midler mot epilepsi, beroligende og sovemidler, midler mot depresjon
 14. Midler mot diabetes
 15. Eksamen

Varighet:

Kurset tilsvarer et 12-timers klasseromskurs og tar omtrent (avhengig av person) 6 timer å gjennomføre. Du får en periode på 30 dager til å fullføre kurset, med flere forsøk på å bestå. I denne perioden kan du logge deg inn og ut av kurset så mye du måtte ønske, og kan dermed fortsette der du slapp.

Kurs i legemiddelhåndtering må godkjennes av virksomhetsleder eller den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til. Dersom du ønsker å kjøpe legemiddelhåndteringskurs privat i den hensikt å få godkjenning til å håndtere legemidler, må du først forhøre deg med ansvarlige leder om vårt kurs er godkjent og om det er et kurs som kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet. Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: [email protected]

3.4/5 (25 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er kurs i medikamenthåndtering basert på?

Kursinnholdet er basert på gjeldende lover og forskrifter, i tillegg til veileder utgitt av ansvarlige myndigheter for legemiddelhåndtering. Fagtekstene er utviklet av farmasøyt cand. pharm. Agnes Gombos, og disse er basert på egen kompetanse. Foruten dette er fagstoffet bearbeidet og revidert av cand. pharm. Karin Willoch og en pedagog. I tillegg er følgende kilder benyttet: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, helsepersonelloven, lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), spesialisthelsetjenesteloven, veileder til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (pdf), internkontrollforskriften, Felleskatalogen og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Når ble kurset sist oppdatert?

Kurset ble sist revidert i januar 2017.

Er det trygt å ta kurset?

Helsekursportalen tilbyr e-læring, som innebærer at alle kurs er nettbaserte. Du slipper dermed å møte opp i kurslokale og å forholde deg til farene tilknyttet smitte på vei til og under kurset. Ikke bare vil du unngå smitterisiko, men du vil også kunne ta kurset når og hvor du selv ønsker. Ettersom du kan ta det på PC, nettbrett eller mobil enhet, er det helt opp til deg om du vil ta kurset i stuen, i hagen eller på arbeidsplassen. I tillegg er kurset tilgjengelig og klart ved betaling, slik at du ikke trenger å forholde deg til spesifikke tidspunkter for leksjoner. Du kan gjennomføre kurset i eget tempo og har hele 30 dager på deg til å fullføre det.

Har dere andre e-læringskurs?

Vi tilbyr en rekke spennende og interessante kurs. Noen er rettet mot spesifikke arbeidsgrupper, som for eksempel BPA-assistenter eller sykepleiere, mens andre er mer generelle og kan tas av et bredere publikum. Vi har blant annet epilepsikurs, diabeteskurs, GDPR-kurs og hygienekurs. Les mer under hvert kurs her på nettsiden for å lære mer om hvert kurs. Merk også at vi også har flere ulike kurs i medikamenthåndtering; kurs som er mer generelle, som er rettet mot sykepleiere eller som er ment for vernepleiere.

Følger det noen fordeler med å ha avtale med Vitus/Ditt Apotek?

Har din kommune avtale om levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt ved kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt med oss direkte for mer informasjon om denne ordningen.