Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere (6t)

Forfattere: Lovisenberg sykehusapotek

Estimert tidsbruk: 6 timer

Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

I tillegg til din grunnutdanning som sykepleier anbefales det at du tar et Grunnkurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset gjennomgår viktige temaer rundt legemiddelhåndteringen fra lover og regelverk, via farmakokinetikk til ulike vanlig brukte legemiddelgrupper:

Trykk her for å lese mer

Oppfriskningskurset består av følgende kapitler:

 1. Regelverk og avvikshåndtering
 2. Legemiddelhåndtering – oppbevaring av medisiner og rutiner for istandgjøring, tilberedning og utdeling av medisiner
 3. Legemiddelformer
 4. Legemiddelregning – praktiske oppgaver relatert til virkeligheten
 5. ATC-systemet, Felleskatalogen og bytte av synonympreparater
 6. Laksantia
 7. Antibiotika
 8. Antitrombotiske midler
 9. Legemidler ved hjerte- og karsykdommer
 10. Legemidler ved smerte
 11. Akuttbehandling og legemiddelforgiftning

Kurset består blant annet av følgende temaer:.

Sykepleierens ansvar og rolle i forbindelse med legemiddelhåndteringen, praktiske legemiddelregningsoppgaver, innføring i ATC-systemet og bruk av Felleskatalogen, virkninger og bivirkninger av kjente legemiddelgrupper, oppbevaring av legemidler, ulike legemiddelformer og bruken av dem, farmakokinetikk, diabetes, fordypning i smertelindring og akuttbehandling.

Alle kapitlene har tilhørende tester som er tilpasset målgruppen. I tillegg blir kandidaten presentert for praktiske case-oppgaver som skal løses

Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgiver kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: [email protected]

Har din kommune avtale på levering av medisiner eller tilsyn/opplæring med apotekkjedene Vitus / Ditt Apotek? Da har tjenesten rabatt på kjøp av e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Ta kontakt for mer informasjon.

3.6/5 (9 Reviews)