Medikamenthåndtering: Fordelene med å ta et oppfriskningskurs

29 desember 2020

Det er ikke bare viktig å sikre at pasienter får riktig medisinering, men det kan bety forskjellen på liv og død. Det er mange hensyn å ta, alt fra å forsikre at pasienten får riktige legemidler til utregning av riktig dosering og medisinering til riktig tid. Som sykepleier har du allerede basiskunnskapene på plass, men det er mye å skulle holde huske på.

Fordelene med et oppfriskningskurs

  • Ny kunnskap: Avhengig av når du tok et kurs sist, kan det være mye ny og relevant informasjon om medikamenter du ikke er klar over. Et oppfriskningskurs vil dermed ikke bare friske opp hukommelsen, men også tilføre ny kunnskap.
  • Endre vaner: Ofte kan man ende opp med vaner som kanskje ikke er i henhold til det som ansees som beste praksis. Det kan være mange grunner til dette, for eksempel vanlige snarveier som tas på en arbeidsplass eller ulike regler ut ifra arbeidssted. Med et oppfriskningskurs vil det bli lettere å identifisere slike vaner og gjøre nødvendige endringer.
  • I henhold til retningslinjene: Det skjer mye på medikamentfronten og retningslinjene er i stadig endring. Tar du et oppfriskningskurs med jevne mellomrom, aller helst årlig, vil du være sikker på at du får med deg viktige endringer og at du håndterer legemidler i tråd med de nyeste retningslinjene.

Ta et oppfriskningskurs i dag

Det er ingen skam å innse at det kunne være behov for en liten oppfriskning av hukommelsen. Faktisk er det heller det motsatte, ettersom du setter dine pasienters ve og vel først ved å sikre at du innehar det kunnskapsnivået som er nødvendig for å sikre forsvarlig og trygg helsehjelp.

Du kan enkelt komme i gang ved å ta vårt oppfriskningskurs i medikamenthåndtering for sykepleiere. Målet med kurset er å gi sykepleiere som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering og medikamentregning.

Du kan enkelt melde deg på via Helsekursportalen – enten ved å selv registrere deg eller ved å koordinere med din arbeidsleder. Ettersom kurset er nettbasert, innebærer det at du kan fullføre det hvor og når du selv måtte ønske.

0

Your Cart