Assistentrollen: En variert jobbhverdag

27 juli 2021

I jobben som assistent ved institusjon eller andre helseforetak hjelper man ofte personer med behov for ulike former for assistanse. I en assistentrolle kan en arbeidsdag by på mange forskjellige arbeidsoppgaver, som blant annet personlig stell, bistand i hjemmet og også i flere tilfeller utføring av legemiddelhåndteringsoppgaver. Det er mange hensyn å ta når man jobber med og for mennesker, spesielt når det kommer til legemiddelhåndtering. Håndtering av medisin for andre mennesker er et stort ansvar, enten det gjelder å dosere, sette sammen forskjellige medisiner eller viten om hva som skjer med legemidlene i kroppen, og kunnskap er viktig for å ta gode valg.

Faglig kompetanse

Behovet for faglig kompetanse blant assistenter innen for eksempel hjemmehjelp og på sykehjem er viktigere enn noen gang. Faglig kompetanse handler ikke kun om forløpet til sykdommer og hvordan medisiner virker, men også om organisatoriske hensyn slik som fordeling av oppgaver, rapportering og observasjon. Dette er relevant for blant annet pleiemedarbeidere, helseassistenter, hjemmehjelp og støttekontakter. Det er gjennom alle de små oppgavene at assistenten er med på å tilrettelegge hverdagen slik at brukerne kan velge å være aktive og sosiale. Kjennskap til blant annet pasient- og brukerrettsloven, samt forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, er gode hjelpemidler i en travel hverdag.

Enkel tilgang til nettkurs

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for deg som yter helsehjelp i jobben din som assistent. Våre medisinkurs for assistenter vil gi tilstrekkelig og god kompetanse i ulike tema som legemiddelhåndtering og ulike sykdommer, uansett tidligere erfaring og kunnskap. Du vil få tilgang til et e-læringskurs som du har 30 dager på å fullføre, helt i eget tempo. Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så lenge du har nettilgang. Du har flere forsøk på å bestå, og kan logge deg ut og inn så mange ganger du måtte ha behov for. Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål, eller benytt vår utfyllende nettside til å finne mer informasjon.

0

Your Cart