Bør du som ufaglært eller helsefagarbeider ta oppfriskningskurs?

29 desember 2020

Dersom legemiddelhåndtering er blant dine arbeidsoppgaver, innehar du allerede grunnleggende kunnskaper om legemidler. Det er samtidig ofte slik at mye informasjon vil kunne gå i glemmeboken, noe som i enkelte tilfeller vil kunne gjøre det vanskelig å utøve tilstrekkelig helsehjelp. I tillegg til grunnkurs i legemiddelhåndtering anbefales det derfor også jevnlige oppfriskningskurs både for helsefagarbeidere og ufaglærte.

Hva kan det være lurt med en oppfriskning i?

Det er mange undertema som faller inn under legemiddelhåndtering, og de er alle like viktige. Noen eksempler på hva et oppfriskningskurs vil kunne omfatte er blant annet:

  • Regelverk: Det er stor sannsynlighet for at det har vært endringer i regelverket eller førende retningslinjer siden du tok grunnkurset ditt. Det er selvsagt mulig å holde seg oppdatert på dette på egenhånd, men realistisk sett kan dette være tidkrevende og overveldende å sette seg inn i. Gjennom et oppfriskningskurs får du nettopp den informasjonen du trenger, i et enkelt og forståelig format
  • Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver: For noen er dette en sentral del av arbeidshverdagen, mens det for andre er noe som ikke utføres ofte nok til å bli del av en rutine. Å bli minnet på riktig eller anbefalt utføring av oppgavene kan derfor være nyttig.  
  • Legemiddelbruk, feilbruk og feilmedisinering: Riktig bruk av legemidler og det å vite symptomene og prosedyrene ved feilmedisinering, kan bety forskjell på liv og død. Det er menneskelig å ikke huske alt, og oppfriskning av kunnskapsnivået på dette området er en trygghet for både deg og pasientene/brukerne dine.

Frisk opp hukommelsen din i dag

Visste du at du ikke trenger vente med kursingen til pandemien er over? Helsekursportalen har et eget nettbasert legemiddelkurs for helsefagarbeidere og ufaglærte, noe som gjør at du slipper å måtte forholde deg til møtelokaler, offentlig transport og andre deltakere. Målet med vårt legemiddelkurs er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering, og du kan koordinere med din arbeidsleder for å se om dette kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet ditt.

0

Your Cart