HRL-kurs: Burde du kunne hjerte- og lungeredning?

25 januar 2021

Har du opplevd å være i en situasjon der noen har behov for akutt førstehjelp? Kanskje har du vært vitne til at noen har utført hjerte- og lungeredning på et annet menneske og lurt på om det er noe du selv burde kunne? Du vet aldri når uhellet er ute, og det kan oppstå livstruende personskade eller illebefinnende når og hvor som helst.

Vær forberedt

Enten du er på ferie, på jobb eller kanskje bare er en liten tur i butikken, kan du ende opp med å være den første som møter en person hvor livet står i fare. Skulle det skje deg er det viktig at du vet hva som skal til for potensielt å redde liv. Det inkluderer hva du må gjøre, i hvilken rekkefølge og hvordan det utføres. I en stressende situasjon kan det være utfordrende å holde hodet kaldt, og når du står midt i det har du ikke tid til å lese gjennom informasjonspermer eller Google deg frem til svar. Ved å være forberedt kan du dermed redde liv.

Alle burde kurses i hjerte- og lungeredning

Dersom du jobber innen helsesektor, enten som fag- eller ufaglært, er det viktig at du er forberedt på at noen kan trenge førstehjelp i en akutt situasjon. Det er mange timer i løpet av dagen som tilbringes på jobben, og som helsepersonell er du ekstra utsatt for å havne i situasjoner der noen er avhengig av din assistanse for hjerte- og lungeredning. Om du ikke er helsepersonell, er dette noe som er like aktuelt, ettersom nødsituasjoner ikke er avhengig av yrke. Alle burde derfor inneha de nødvendige kunnskapene til å kunne utføre hjerte- og lungeredning.

Ta et kurs i HLR allerede i dag

Helsekursportalen tilbyr et lett tilgjengelig og brukervennlig nettbasert HLR-kurs. Kurset gir en grunnleggende innføring i førstehjelp og hjerte- lungeredning. Det nettbaserte kurset kan gjennomføres av alle, uavhengig av tidligere kvalifikasjoner og erfaring. Våre kurs kan gjennomføres hjemmefra til enhver tid på døgnet, noe som gjør det fleksibelt uansett arbeidssituasjon. Det nettbaserte HRL-kurset kan betales privat eller eventuelt dekkes av arbeidsgiver dersom dette er aktuelt for deg. Husk også at Helseportalen gir deg hele 30 dager til å fullføre påbegynt kurs, og du får flere forsøk på å bestå. Ved fullført kurs vil du motta kursbevis.

0

Your Cart