GDPR: et spørsmål om datasikkerhet og tillit

30 juni 2021

Den 25.mai 2018 trådte personvernforordningen (General Data Protection Regulation, eller GDPR) i kraft for EU og alle EØS land. I Norge ble regelverket innført 20.juli 2018, og innen ett år førte loven til rekordmange varsler og et økende internasjonalt samarbeid.

Bevisstheten rundt personvernrettigheter og personvern har økt både blant befolkningen generelt og hos virksomheter som behandler personopplysninger. Det er flere årsaker til at personvern er viktig, og at ansvaret for behandling av personopplysninger skal tas på alvor.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger favner bredt, og inkluderer all informasjon som kan kobles til en person. Det er en rekke opplysninger som faller inn under personopplysninger, slik som navn, postadresse, bilde, kontoinfoformasjon, IP-adresse og mer. Enhver bedrift som behandler slike data, har ansvar etter personvernforordningen til å ivareta disse dataene.

Det er tillitsskapende å være åpen om hvordan man lagrer og behandler data om personer, dette gjelder også inne helsesektoren. Som pasient, kunde og bruker av en tjeneste skal personopplysninger behandles med fortrolighet og respekt. Personvernforordningen gjelder for omtrent alle organisasjoner og bedrifter i Norge, store som små, private som offentlige.

Personvernordningen gjelder ansatte såvel som brukere av en tjeneste. Ansatte har blant annet rett til innsyn i hvilke personopplysninger arbeidsgiver har om vedkommende, og retten til retting og sletting av disse.

Ta et kurs i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR-kurs som gir en innføring i og kjennskap til lovverket. Alle våre kurs er e-læringskurs, noe som skaper stor fleksibilitet for gjennomføring. Du har tilgang på kurset i 30 dager, og kan bruke så lang tid du trenger på å fullføre. Du kan gjennomføre kurset hjemmefra i egen stue, og logge inn og ut så mange ganger du behøver. Bestått kurs gir kursbevis.

0

Your Cart