Personvernforordningen – datasikkerhet og personvern

30 juni 2021

Helt siden internett kom har det skjedd store endinger når det kommer til hvordan vi kommuniserer og utfører daglige gjøremål, ikke minst på jobb. Vi sender e-poster, meldinger, har databaser med journalføring og loggfører, lagrer bilder og betaler regninger på nettet. GDPR (general data protection regulation) er kjent på norsk som personvernforordningen og er en EU-forordning som omhandler måten din bedrift behandler persondata. GDPR gjelder innen EU og alle EØS-land, altså også Norge.

Personopplysninger

I henhold til personvernforordningen er det slik at personopplysninger omfatter all informasjon som kan knyttes til en person. Personopplysninger inkluderer alt fra navn til e-postadresse, bilde, kopi av dokumenter (slik som CV og arbeidskontrakt), postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier – listen er lang. Hensikten med GDPR er å oppfordre til og sikre et mer disiplinert og bevisst forhold til personopplysninger, samt å unngå misbruk av slike opplysninger.

Prosedyrer og retningslinjer

Enhver som behandler personopplysninger, som en bedrift, må ha utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for hva som innhentes, hvordan personopplysninger behandles og hvordan det lagres. Herunder faller hvordan personer kan gi juridisk samtykke, hvordan man kan være sikker på at personopplysninger blir slettet dersom en person ønsker det og hvordan gjennomføre iverflytting av personopplysninger. Det kan være mye å ha oversikt over, og et GDPR- kurs kan være til god hjelp. Innen i helsevesenet er GDPR- forordningen høyst relevant, spesielt med tanke på all den personsensitive informasjonen som er nødvendig for å ivareta brukere av en helsetjeneste.

Bestill kursing i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR- kurs om personvernforordningen, rettet både mot ledere og ansatte i virksomheter som behandler personopplysninger. Alle kursene til Helsekursportalen er i tillegg nettbaserte. Det er mange fordeler med å gjennomføre et nettbasert e-læringskurs, kanskje først og fremst at du kan gjennomføre det akkurat når du ønsker der det passer deg. Du har tilgang på kurset i en hele 30 dager, og logger inn og ut så mange ganger som passer deg. Ved bestått kurs mottar du kursbevis.

0

Your Cart