Helsekurs på nett for brukerstyrte personlige assistenter

2 juni 2021

Brukerstyrte personlige assistenter skal sikre at brukeren får frihet til å styre egen hverdag og selv ha oversikt og kontroll over de som skal være assistenter. En BPA-assistent har en rekke varierende oppgaver, avhengig av hva behovet til brukeren er. Dette kan inkludere assistanse til hverdagslige gjøremål, aktiviteter utenfor hjemmet, stell og andre gjøremål. Det er ingen formelle krav til en BPA-assistent, annet enn at vedkommende må ha fylt 18 og ha plettfri vandel.

Eget kurs for deg som er BPA-assistent

Som nyansatt er det mye å sette seg inn i, og som assistent er arbeidslederen din den du tilbringer jobbdagen med. Vi i Helsekursportalen AS tilbyr et BPA- kurs for personlige assistenter, som tar for seg en rekke forskjellige temaer. Du vil motta informasjon om myndighetsføringene for BPA, dine rettigheter og plikter som assistent, samt taushetsplikt og arbeidsmiljøloven. BPA-kurset vil tilbyr er utarbeidet i samarbeid med Ambia, landets fremste leverandør av BPA- kurs. Kurset er bygd opp slik at det kan gjennomføres enten via arbeidsgiver eller privat, og ved bestått kurs mottar du dokumentasjon på dette og alt faginnhold vil være tilgjengelig inntil ett år etter fullført kurs.

Vær forberedt

BPA-mottakere kan ha en rekke utfordringer i hverdagen som stiller krav til at assistenten setter seg inn og vet hvordan man takler disse. Det kan være enkel medisinhåndtering, personlig stell eller andre utfordringer. Arbeidsgiver, som enten er kommunen eller privat leverandør, skal alltid sørge for at du mottar nødvendig opplæring, men det skader ikke å selv sette seg inn i viktige tema. Helsekursportalen tilbyr blant annet en stor variasjon av helsekurs som kan supplere BPA-kurset, alt fra medisinkurs til førstehjelpskurs.

Vi er opptatt av å formidle faglig kunnskap på en enkel, tilgjengelig måte som gjør det mulig for alle å følge. Alle våre kurs er nettbaserte, hvilket gjør at det enkelt kan gjennomføres fra egen stue på den tiden av døgnet som passer best. Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi deg mer om kurset. Arbeidsgiver kan kontakte oss på [email protected] for spørsmål og henvendelser.

0

Your Cart